Procesja na cmentarzu

Calvary Procession 03mPodobnie jak w ubiegłym roku, tuż po Dniu Zadusznym, na cmentarzu Kalwarii przy Greenpoint Avenue, odbyła się procesja różańcowa za zmarłych. Zorganizowały ją wspólnie trzy parafie z północnego Brooklynu– Św. Stanisława Kostki, Matki Bożej Pocieszenia oraz parafii Świętych Cyryla i Metodego. O godzinie 15 na cmentarzu uzbierała się uzbierała się duża rzesza wiernych, którzy przyszli pomodlić się za zmarłych. Było nas naprawdę dużo, pomimo, że sporo osób wyjechało także autobusami do amerykańskiej Częstochowy, gdzie jest wielki cmentarz polonijny. Naszą procesje prowadzili ministranci w strojach liturgicznych z krzyżem, akolitami oraz kadzidłem. Za nimi szli kapłani: Marek Sobczak, Ks. Jan Urbaniak, Łukasz Sorys – z parafii Św. Stanisława Kostki, ks. Tadeusz Maciejewski i ks. Józef Wisniewski z parafii Świętych Cyryla i Metodego oraz gość ojciec franciszkanin. Za kapłanami prowadzącymi modlitwy na samochodzie jechało nasze nagłośnienie i potężna grupa wiernych, na pewno powyżej 300 osób.

Nad nami świeciło piękne, jesienne słonce na błękitnym niebie, choć zimny wiatr trochę dokuczał.  Z pobliskiego Manhattanu patrzyła na nas Wieża Wolności, która nieświadoma może tego, stanowiła pewne przypomnienie, że z prochów powstaje się do nowego życia. Bóg Cie wskrzesi do życia… żyj w pokoju… myśleliśmy o naszych zmarłych idąc między grobami…

Continue reading “Procesja na cmentarzu” »

Procesja z Najświętszym Sakramentem

ep2Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czyli Uroczystość Bożego Ciała (Corpus Christi) jest obchodzona w Stanach Zjednoczonych w niedzielę po Uroczystości Trójcy Świętej. W tym roku było to 2 czerwca. Dla katolików jest to dzień wyznania wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie ołtarza, pod postacią białego chleba, opłatka. To dzień dziękczynienia za to, że Bóg dał samego siebie jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i do Niego się upodabniali. Po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, której przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Sobczak CM, a koncelebrowali ks Józef Szpilski CM i ks. Jan Urbaniak CM i po kazaniu księdza Jana Szylara CM, wyszliśmy z Continue reading “Procesja z Najświętszym Sakramentem” »

Procesja Bożego Ciała manifestacją wiary

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czyli Uroczystość Bożego Ciała (Corpus Christi) jest obchodzona w Stanach Zjednoczonych w niedzielę po Uroczystości Trójcy Świętej. Dla katolików jest to dzień wyznania wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie ołtarza, pod postacią białego chleba, opłatka. To dzień dziękczynienia za to, że Bóg dał samego siebie jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i do Niego się upodabniali. Po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, której przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Sobczak CM, i po kazaniu księdza Jarosława Lawrenza CM, wyszliśmy z Najśw. Sakramentem na ulice naszej dzielnicy Greenpoint. Continue reading “Procesja Bożego Ciała manifestacją wiary” »

Procesja Bożego Ciała

10 czerwca przypada w USA Uroczystość Bożego Ciała. Podobnie jak w latach ubiegłych przejdziemy procesyjnie ulicami naszej dzielnicy, aby zamanifestować wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Jak co roku, procesja przejdzie ulicami – Humboldt Street, Nassau Ave, Russell Street i Driggs Ave. Prosimy dzisiaj, aby osoby, które przygotowywały ołtarze w

Continue reading Procesja Bożego Ciała

Procesja Różańcowa za zmarłych

proc2 Podobnie jak w ubiegłym roku, w ostatnią niedzielę przed uroczystością Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym, na cmentarzu Kalwarii przy Greenpoint Avenue, odbyła się procesja różańcowa za zmarłych. Zorganizowały ją wspólnie trzy parafie z północnego Brooklynu– Św. Stanisława Kostki, Matki Bożej Pocieszenia oraz parafii Świętych Cyryla i Metodego.

O godzinie 15 na cmentarzu uzbierała się uzbierała się spora grupa tych, którzy przyszli pomodlić się za zmarłych, choć osób wyjechało także autobusami do amerykańskiej Częstochowy, gdzie jest wielki cmentarz Polaków. Naszą procesje prowadzili ministranci w strojach liturgicznych z krzyżem, akolitami oraz kadzidłem. Za nimi szli kapłani reprezentujący trzy parafie:

Continue reading “Procesja Różańcowa za zmarłych” »

Procesja na cmentarzu Calvary…

Parafia św. Stanisława Kostki wspólnie z parafią Św. Cyryla i Metodego oraz parafią Matki Bożej Pocieszenia organizują wspólną procesję różańcową za zmarłych z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Jest to piękny zwyczaj Kościoła oraz wspólnoty wierzących modlić się za dusze czyśćcowe. Dlatego też w niedzielę 30 października zapraszamy na nowojorski cmentarz Kalwarii

Continue reading Procesja na cmentarzu Calvary…

Procesja Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała to dzień wyznania wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramentcie ołtarza. To dzień dziękczynienia za to, że Bóg zostawił się dla nas jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i upodabniali.

Po uroczystej mszy świętej o godzinie 11:30, której przewodniczył Ojciec Albert Osewski, CFR, franciszkanin, święcony w zeszłym roku, a pracujący na misjach w Nikaragui,  wyszliśmy na ulice naszej dzielnicy Greenpoint, aby wraz z dziećmi i młodzieżą, mieszkańcami i gośćmi nieść Chrystusa ukrytegio w Eucharystii pod postacią białego opłatka w pielgrzymce przez nasze ulice.

Tak jak w poprzednich latach, po wyjściu z kościoła poszliśmy ulicą Humboldt St., przy której były dwa ołtarze. Następnie procesja skręciła na Nassau Ave. i po pewnym czasie na Russell Street, gdzie był trzeci ołtarz. Doszliśmy do Driggs Ave. i po dojściu pod kościół zatrzymaliśmy się na Humboldt St. przy figurze Niepokalanej obok plebanii. Można powiedzieć, żę w procesji wzięły udział tłumy wiernych, choć, ine była to ilość większa niż w poprzednich latach, wprost przeciwnie. Ale jesteśmy wdzięczni tym, co byli.

Continue reading “Procesja Bożego Ciała” »

Twoja cześć, chwała… – rozważanie

eu1 Uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu Chrystus opuszcza mury świątyń i wychodzi na ulice miast, na wiejskie drogi, ukryty w złotej monstrancji. Idzie po kobiercu kwiatów sypanych na drogę przez dziewczynki w białych sukienkach, a w powietrzu unosi się zapach kadzidła. Pod niebo wzbija się melodia staropolskiej pieśni z XVII wieku: „Twoja cześć, chwała / Nasz wieczny Panie / Na wieczne czasy / Niech nie ustanie…”.

Ciągle trudno nam zapomnieć widoku Ojca Świętego Jana Pawła II, zatopionego w głębokiej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Dawał nam swoją postawą przykład jak powinniśmy się modlić, jak powinniśmy adorować Jezusa ukrytego pod postacią białego chleba. Wspominając ze wzruszeniem drogiego naszym sercom Papieża, przeżywając naszą adorację Najświętszego Sakramentu w uroczystość Bożego Ciała, przenieśmy się myślami do Jego ukochanego Krakowa. Tam bowiem od średniowiecza obchodzi się doroczne święto Eucharystii jako najokazalszą i jedną z najważniejszych uroczystości kościelnych. Tam też przez wiele lat, procesjom przewodniczył Kardynał Karol Wojtyła. I jeżeli Boże Ciało w Polsce jest święcone wspanialej niż gdziekolwiek indziej w świecie, to tak samo można powiedzieć, iż w Krakowie obchodziło się to święto zawsze okazalej, niż gdziekolwiek w Polsce.

Continue reading “Twoja cześć, chwała… – rozważanie” »

Uroczystość Bożego Ciała

W niedzielę 26 czerwca 2011,  w Stanach Zjenoczonych obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Po mszy Świętej o godznie 11:30 wyjdziemy na ulice naszej dzielnicy, aby zamanifestować naszą wiarę w prawdziwą i rzeczywistą obecność Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Procesja przejdzie ulicami – Humboldt Street, Nassau Ave, Russell Street i Driggs Ave.  Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie

Continue reading Uroczystość Bożego Ciała

Marsz o życie

We wtorek 16 listopada 2010 wieczorem ulicami Greenpointu przeszedł Marsz  O Życie. Organizatorem marszu był pan Janusz Pukianiec oraz Grupa Pro-Life im. Św. Maksymiliana Kolbe, której celem jest modlitwa i troska o poszanowanie życia od chwili poczęcia, a szczególnie propagowanie świętości życia i modlitwa w intencji zatrzymania spirali aborcji czyli mordowania dzieci w łonie matek. Continue reading “Marsz o życie” »

Procesja na cmentarzu

W ostatnią niedzielę przed uroczystościami Wszystkich Świętych oraz Dniem Zadusznym, parafia nasza zorganizowała procesję różańcową za zmarłych na cmentarzu Kalwarii przy Greenpoint Avenue na Queensie. Zaprosiliśmy do udziału naszych parafian oraz parafian z kościoła Matki Bożej Pocieszenia oraz parafii Św. Cyryla i Metodego.  Baliśmy się, że być może nie będzie frekwencji, skoro tak duża grupa osób z parafii wyjechała do amerykańskiej Częstochowy. Ale jadąc w kierunku cmentarza widzieliśmy podążające pieszo pojedyncze osoby a nawet całe grupki osób.  Gdy wybiła godzina 15 uzbierała się nas całkiem spora grupa. Continue reading “Procesja na cmentarzu” »

Procesja na cmentarzu

Parafia św. Stanisława Kostki wspólnie z parafią Św. Cyryla i Metodego oraz parafią Matki Bożej Pocieszenia organizują wspólną procesję różańcową za zmarłych z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Jest to piękny zwyczaj Kościoła oraz wspólnoty wierzących modlić się za dusze czyśćcowe. Dlatego też w niedzielę 31 października zapraszamy na nowojorski cmentarz Kalwarii

Continue reading Procesja na cmentarzu

Procesja Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała to dzień szczególny dla nas wierzących, albowiem wyrażamy Bogu naszą wdzięczność, że zostawił się dla nas jako pokarm, abyśmy przyjmując Go, w Niego się przemieniali i upodabniali.  Jest to także okazja do zamanifestowania przed światem, że pod postacią białej konsekrowanej Hostii jest obecny ON, Bóg Żywy i Prawdziwy. Continue reading “Procesja Bożego Ciała” »

Boże Ciało.... Corpus Christi

June 6 is the Feast of the Body and Blood of Christ.  As in the past years, after the 11:30 solemn Mass, we will exit the church onto the street to manifest our faith in the true and real presence of Christ in the Blessed Sacrament.  We request that those organizations and

Continue reading Boże Ciało…. Corpus Christi