IS GOD CALLING YOU?

Did you hear Jesus calling you? Do you want to answer God’s call? Would you like to preach the Good News to the poor? Would you like to follow Jesus and St. Vincent de Paul?
Visit the VincentiansWe will help you you to answer your call.

DAILY MEDITATION

Advanced Web Counter

You are invited to attend the 9 AM Thanksgiving Mass

This Thursday will mark our celebration of a national Day of Thanksgiving. We must never consider that Thanksgiving Day was an American invention. Ceremonies and periods of thanksgiving are woven through the entire tapestry of history. We find them in the Jewish Calendar of Feasts, in other world religions, in European cultures and native practices of North America, South America, Asia and Africa. In the United States Thanksgiving was historically viewed as a holy day more than a holiday, where society ceased from their work and gave thanks to God for all His goodness. For Catholics, thanksgiving is a daily and weekly occurrence through the Mass, where the Eucharistic Sacrifice is our Great Thanksgiving. I am happy that we have people attending daily Eucharist to heighten our awareness of God’s hand in our lives.

On this Thanksgiving Day let us thank God for the gift of life and health, for providing for our spiritual and physical needs, for our families and for the grace of salvation. Let us be thankful to our parents and benefactors. Let us also be thankful for the countless good people each of whom brought his or her own special gifts to us and touched our lives. Today, let us remember each one with reverence and gratitude.

We pray: “Lord, we thank you for the goodness of our people and for the spirit of justice that fills this nation. We thank you for the beauty and fullness of the land and the challenge of the cities. We thank you for our work and our rest, for one another, and for our homes. We thank you, Lord: accept our thanksgiving on this day. Amen.”

Informacje Imigracyjne

Catholic Migration Services of Diocese of Brooklyn will conduct a special information session on Administrative Immigration Relief at St. Sebastian’s Parish Center located at 39-60 57th St., Woodside, Queens on December 6th at 1:00 PM.  All interested Individuals are encouraged to attend.

Katolickie Biuro Imigracyjne Diecezji Brooklyńskiej zaprasza na specjalne zebranie informacyjne dotyczące zapowiedzi zmian w prawie imigracyjnym. Spotkanie (w j. angielskim) odbędzie się w sobotę 6 grudnia o godzinie 13.00 w sali parafialnej przy kościele Św. Sebastiana przy 39-60  57th Street, Woodside.

Special congratulations!

Image1We congratulate priests of St. Anthony – St. Alphonsus parish, Fr. Kavungal Davy and Fr. Jilson George, who are members of the Carmelites of Mary Immaculate (CMI) on the occasion of the canonization of the founder of their religious orders – Saint Kuriakose Elias Chavara.

Blessed Kuriakose Elias Chavara, the founder of the first Indian religious Order, the Carmelites of Mary Immaculate (CMI), will be canonized in Rome on November 23, 2014. He was born on February 10, 1805 in Kerala, India. He was ordained a priest in 1829 at the age of 24. He was a zealous priest. At the age of 66, he was called to his eternal reward on January 3, 1871.   ***  Blessed Chavara had three great devotions. The first was his devotion to the Holy Eucharist. He spent many hours before the Blessed Sacrament in adoration and introduced the 40-hour Eucharistic adoration in India. The second was his devotion to the Blessed Virgin Mary. He had special interest in praying the rosary and wearing the scapular. Third was his devotion to the Holy Family. On his deathbed, he revealed to his spiritual father that by God’s grace and with the help of the Holy Family he never lost the grace received at his baptism.

(więcej / read more)

40 HOURS EUCHARISTIC DEVOTION

Euch4Starting Saturday, November 8th, we will conduct “40 Hours” Eucharistic Devotion to honor Jesus Christ truly present in the Most Holy Sacrament of the Altar(Program of devotion printed below). We encourage participation in celebrations and devotions as well as to private Adoration of the Most Blessed Sacrament during the three days of Eucharistic Devotions. Let us find some time and desire to join together for prayers of thanksgiving and glorification, by which we may receive an abundance of God’s Graces. St. Alphonse Liguori (1696-1787), doctor in the Church, founder of the Redemptorist Order, learned theologian, Patron Saint of Moral Theology, who wrote many pious, apologetic, and moralistic works, stated the following about the Eucharist and Priesthood:   “The whole Church is not in a position to honor God, nor to obtain through entreaties as many graces, as one Priest celebrating a Mass. Thus one priest celebrating one single Holy Mass, offering Jesus Christ in sacrifice, gives more glory to God, than all the people taken together, in death, having sacrificed their life for God. What give priests authority over the true Body of Jesus Christ, is a question of faith, that through speaking the words of Consecration, Word Incarnated in obedience to them,

(więcej / read more)

40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne

W najbliższą sobotę, 8 listopada, rozpoczynamy nasze doroczne 40 Godzinne Nabożeństwo Eucharystyczne ku czci Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Serdecznie zachęcamy do wspólnej lub prywatnej modlitwy adoracyjnej w nadchodzących dniach. (Poniżej podany jest program nabożeństw w poszczególne dni).     *****
Św. Alfons Liguori (1696-1787), doktor Kościoła, założyciel Zakonu Redemptorystów, doskonały teolog, patron teologów moralnych, który napisał wiele dzieł duchowych, apologetycznych i dydaktycznych, wypowiedział takie zdanie o Eucharystii i Kapłaństwie:  „Cały Kościół nie jest w stanie tak oddać czci Bogu, ani wyprosić tyle łask, co jeden kapłan odprawiający jedną Mszę świętą." Otóż kapłan sprawując jedną jedyną Mszę świętą, w której składa Jezusa Chrystusa w ofierze, oddaje Panu większą cześć, niż gdyby wszyscy ludzie razem wzięci, umierając dla Boga, złożyli Mu ofiarę ze swego życia.Co się tyczy władzy kapłanów nad prawdziwym Ciałem Jezusa Chrystusa, to jest kwestią wiary, że gdy wypowiadają słowa Konsekracji, Słowo Wcielone jest im posłuszne, zstępując na ich dłonie pod postaciami sakramentalnymi…”  

(więcej / read more)

Procesja różańcowa za zmarłych

Podobnie jak w ubiegłym roku, w Dniu Zadusznym, 2 listopada 2014, na cmentarzu Kalwarii przy Greenpoint Avenue, odbyła się procesja różańcowa za zmarłych. Zorganizowały ją wspólnie trzy parafie z północnego Brooklynu– Św. Stanisława Kostki, Matki Bożej Pocieszenia oraz parafii Świętych Cyryla i Metodego. O godzinie 15 na cmentarzu uzbierała się uzbierała się duża rzesza wiernych, którzy przyszli pomodlić się za zmarłych. Było nas naprawdę dużo, pomimo, że sporo osób wyjechało także autobusami do amerykańskiej Częstochowy, gdzie jest wielki cmentarz polonijny. Naszą procesje prowadzili ministranci w strojach liturgicznych z krzyżem, akolitami oraz kadzidłem. Za nimi szli kapłani: Marek Sobczak, Andrzej Stepanczuk, Stanislaw Choragwicki – z parafii Św. Stanisława Kostki, ks. Tadeusz Maciejewski z parafii Świętych Cyryla i Metodego oraz gość, ks. Andrzej Kujawa, SDS, który obecnie pracuje w New Jersey.

Nad nami świeciło piękne, jesienne słonce na błękitnym niebie, choć zimny wiatr trochę dokuczał.  Idąc cmentarnymi alejkami w stronę kaplicy odmawialiśmy wspólnie część Chwalebną Różańca świętego. Zatrzymywaliśmy się przy pięciu stacjach, podczas których odmawialiśmy specjalne modlitwy za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych parafian, za wszystkich spoczywających na cmentarzu. Jedna ze stacji wypadła przy grobowcu Księży Misjonarzy pochowanych na Kalwarii Pierwszej. Tam pomodliliśmy się za kapłanów ze Zgromadzenia Misji pracujących w brooklyńskich parafiach, jak i w innych placówkach misjonarskich na terenie Nowej Anglii. Jedna ze stacji była modlitwą za parafian i zmarłych naszych sąsiadów.

Procesję zakończyliśmy przy pięknej kaplicy cmentarnej… Ostatnia modlitwa, końcowe błogosławieństwo. Dziękujemy i kapłanom, i ministrantom, i ludziom, którzy nam pomagali. I dziękujemy wszystkim przybyłym na modlitwę. Ale przede wszystkim dziękujemy Bogu za piękny dzień i wspólne przeżycia i za to, że mogliśmy pomóc duszom w czyśćcu cierpiącym…

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Błogosławionemu księdzu Popiełuszko

DSC_0436W niedzielę 19 października na Greenpoincie oddano hołd Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszko w 30-rocznicę jego męczeństwa. Uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele Polonii, rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej w naszym kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Właśnie tutaj znajdują się relikwie Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Pod koniec mszy młodzież z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej przypomniała życiorys księdza, przytoczyła cytaty z Jego wypowiedzi oraz w hołdzie ks. Jerzemu recytowała wiersze z nim związane.

Po zakończeniu kościelnych uroczystości, Polonia, która przyszła oddać hołd kapelanowi warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL zamordowanemu przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w zadumie przeszła w pochodzie z kościoła pod pomnik błogosławionego księdza Jerzego. Proboszcz parafii, ks. Marek Sobczak, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz jej prezes Frank Milewski, przedstawiciele fundacji Jana Pawła II z prezesem Mieczysławem Pająkiem, Liga Morska Gdynia 15, harcerze, uczniowie i nauczyciele z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej oraz wierni przeszli w ciszy ulicami Greenpointu do placu Księdza Popiełuszki, który znajduje się przy Bedford Ave. i Nassau Ave.

(więcej / read more)

Rocznica śmierci błogosławionego księdza Jerzego

Hpim2144W niedzielę 19 października 2014 roku przypada 30 rocznica śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. Uczcimy Go podczas mszy św. o godz. 11:30 odprawianej o Jego rychłą kanonizację, której proces już się rozpoczął. Podczas mszy św. będzie wspomnienie o nim przygotowane przez dzieci Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej.

Hpim2138We mszy świętej wezmą udział przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, Fundacja Jana Pawła II z Nowego Jorku, polscy harcerze. Po mszy św. będzie przemarsz pod pomnik bł. Ks Jerzego przy Nassau i Bedford oraz akademia.

Zachęcamy także do większej gorliwości modlitewnej przy relikwiach księdza Jerzego, które mamy w naszym kościele umieszczone we wspaniałym granitowym relikwiarzu. Niech błogosławiony ks. Jerzy jeszcze w większym stopniu wyprasza nam potrzebne łaski. Niech kult tego wspaniałego człowieka pomaga nam zbliżyć się do Boga, a także żyć  i działać w trosce o drugiego człowieka.

Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko – módl się za nami!

Więcej o księdzy Jerzym znajdziesz klikając tutaj.

Koncert poezji papieża Jana Pawła II

kb-kp1

Sukces Katolickiej Akademii Św. Stanisława Kostki !!!

sskca2ssk-scoresDziałająca na Greenpoincie katolicka szkoła św. Stanisława Kostki – St. Stanislaus Kostka Catholic Academy – uzyskała o wiele lepsze wyniki testów niż średnia miejska, a nawet stanowa. W większości klas uczniowie przekroczyli ponad dwukrotnie obie średnie!!! Testy obejmujące matematykę oraz język angielski, przygotowywane przez stanowy Departament Edukacji, przeprowadzane są we wszystkich rodzajach szkół, zarówno publicznych jak i prywatnych, w tym także katolickich. Ich wyniki podawane są do publicznej wiadomości na początku nowego roku szkolnego.
Wśród danych statystycznych zdecydowanie wyróżnia się nasza szkoła Katolicka Akademia św. Stanisława Kostki (St. Stanislaus Kostka Catholic Academy). Liczba punktów, które uzyskali uczniowie tej szkoły, w wielu klasach przekracza dwukrotnie średnią miejską, a nawet stanową. Przykładowo w klasie czwartej wyniki testów z języka angielskiego wynoszą: średnia stanowa 33,2 proc., średnia miejska 31,1 proc., a średnia w szkole św. Stanisława Kostki 73 proc. Z kolei w klasie szóstej wyniki testów z matematyki wynoszą analogicznie: średnia stanowa 38,1, średnia miejska 33,8, a średnia w szkole św. Stanisława Kostki 84 proc.
Gratukujemy dzieciom i nauczycielom. Rodziców zachęcamy do dalszej pracy z dziećmi. Innych zachęcamy do korzystania z naszej szkoły. Alumnów zapraszamy do współpracy!

Czytaj cały artykuł w Nowym Dzienniku z dnia 1 października 2014:

http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/sukces-szkoly-sw.-stanislawa-kostki-z-greenpointu

Month of the Holy Rosary

rosary1The month of October is dedicated to the Holy Rosary. Since the prayers of the Rosary come from such excellent sources — from Our Lord Himself, from inspired Scripture, and from the Church — it is not surprising that the Rosary is so dear to our Blessed Mother and so powerful with heaven. We invite all to pray the rosary. In a very special way we invite parents to pray the Rosary together with children, so they, too,  can learn this prayer and use it for the glory of God and their own benefit.

History…

According to an account by fifteenth-century Dominican, Alan de la Roch, Mary appeared to St. Dominic in 1206 after he had been praying and doing severe penances because of his lack of success in combating the Albigensian heresy. Mary praised him for his valiant fight against the heretics and then gave him the Rosary as a mighty weapon, explained its uses and efficacy, and told him to preach it to others.  

(więcej / read more)

Miesiąc Różańca Świętego

rosaryPaździernik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Rozważanie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Każda z tajemnic różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza, gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, narody i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Wiele razy w historii modlitwa różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów.

Różaniec to wspaniały środek wyproszenia wielu łask dla indywidualnych, dla rodzin, parafii czy narodu. Zacznijmy modlić się na różańcu całą rodziną, aby uczyć dzieci rozmowy z Bogiem. Rodzice, dołączcie grona Żywego Różańca rodziców modlących się w intencji swoich dzieci. Włączmy się do Krucjaty Różańcowej za Polskę. Zacznijmy odmawiać Różaniec dla chwały Boga. Budujmy Kół Żywego Różańca w parafii. Matka Boża niejednokrotnie udowodniła, że modlitwa różańcowa wnosi wiele dobra w życie człowieka na ziemi, że potrafi pokonać każdego wroga duchowego, pomaga w przezwyciężaniu ludzkich słabości i wad, daje moc w trwaniu w dobru. Niech różaniec będzie w naszych rękach za życia, a nie dopiero po śmierci, gdy włożą go nam na siłę w splecione i martwe palce.

Obietnice Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty dane Błogosławionemu Alanowi de la Roche:  

(więcej / read more)

Blessing of animals

On October 4th, we celebrate the Feast of St. Francis of Assisi. In his honor there will be Blessing of all animals. It will take place in the St. Stanislaus Kostka Catholic Academy
auditorium at 7:00PM on Friday, October 3rd, 2014.  You are welcome to bring your pet for blessing and pray with us in honor of St. Francis of Assisi, who was a great lover and a friend of all of God’s creatures.

O Polskiej Szkole Dokształcającej słów kilka…

W nowojorskim Nowym Dzienniku z dnia 27-28 września 2014 ukazał się artykuł o Polskiej Szkole Dokształcającej im. Marii Konopnickiej, działającej na terenie naszej parafii, oraz o wizycie pana kapitana Tadeusza Wrony u uczniów szkoły. Zachęcamy do przeczytania artukułu – format pdf

St. Vincent de Paul Feast day

"The Spirit of the Lord is upon me, for he has sent me to the poor, to proclaim liberty to captives, and to the blind new sign, to proclaim the Lord’s year of favor".

We wish to take this opportunity and wish you all HAPPY FEAST DAY of our Patron Saint Vincent de Paul. On 27th September World over St. Vincent de Paul is remembered for his deep Faith in Christ, for being a great Priest, for his persuasive preaching, as well as for his Love and Concern for the poor, for being a creative genius at organizing people to work together on behalf of the poor. Let us try to become better Vincentians and Christian. We should not only say daily prayers and receive Sacraments but we are urged to read, reflect and meditate on Holy scripture without ceasing so as to remain spiritually strong and faithful to our calling as Vincentian.

Click here to read more about St. Vincent de Paul