Misja Jezusa skończona – rozważanie

W ostatniej scenie filmu „Pasja” Mela Gibsona, widzimy opadający powoli całun, w który owinięto umęczone ciało Zbawiciela. Całun jednak nie okrywa już ciała, a grób jest pusty. Misja Jezusa skończona. Oto wielka tajemnica wiary! Serce moje w tym momencie bije szybciej. Jezu, wypełniło się, nie ma Ciebie w grobie. Teraz już wiem, jestem pewien, że Ty mnie odkupiłeś. Dałeś mi szansę. Dziękuję Ci Panie! Dziękuję, że również w moim życiu mogę dźwigać krzyż cierpienia, wypełniać z pokorą Twoją świętą wolę.

Co teraz powiecie czcigodni arcykapłani i członkowie Wysokiej Rady? Czy już zrozumieliście swój błąd, czy nadal uważacie Jezusa za bluźniercę, oszusta i tkwicie uparcie w swoim błędzie? Miejcie odwagę zajrzeć do pustego grobu. Nie bądźcie tak bardzo zaślepieni. Mieliście przecież tyle dowodów na to, że On jest oczekiwanym przez was Mesjaszem. Jaka w was tkwi obłuda. Rękoma bezbożnych przybiliście Jezusa do krzyża. Stojąc pod krzyżem, do końca wyśmiewaliście Go. Ileż w was nienawiści, cynizmu i przewrotności. Niczego nie zrozumieliście z nauczania Proroków. Spójrzcie na pusty grób. Niech do was dotrze wielka prawda, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał. (więcej / read more)

Alleluja, Chrystus żyje…

Wielkanoc, brzmiące potężnie Alleluja, czas nowego życia, czas radosci … 
A sprawili ją nam dzisiaj:
– Chrystus Swoim zmartwychwstaniem;
– wierni swoją obecnością i modlitewną zadumą podczas Rezurekcji;
– Rodziny Nazaretańskie śniadaniem dla samotnych;
– darczyńcy i dobrodzieje, którzy złożyli dary na to sniadanie;
– pani Ewa Lewandowska, której śpiew na mszy św. wywołał łzy szczęścia na twarzach ludzi..

Dzięki Panie, że Zmartwychwstałeś. Daj nam naszym czynem, słowem i całym życiem, głosić prostą prawdę, że Ty żyjesz, a my z Tobą i w Tobie…  “Chrystus żyje. Przekaż to dalej!!!”

(więcej / read more)

Wesołego Alleluja !

Wszelkich Błogosławieństw od Zmartwychwstałego Pana!

Pan Żyje! Przekaż tę nowinę dalej swoim!

Easter Sunday…

Chris Moretz decided to ride out Hurricane Katrina alone at home. After the worst of the storm had passed, his house was flooded and destroyed. Chris needed to let his family know that he was still alive. But they were in Tucson, Arizona, and there was no way for him to contact them. So Chris painted the message on the roof of his home: “C. MORETZ IS ALIVE. PASS IT ON.” Also included was the phone number of Chris’s brother, Gerard. Gerard said, “Going 36 hours not knowing if he was OK puts things in perspective. But then Chris’ rooftop message was shown on TV and posted on some web sites. Chris’ family began getting phone calls from all over the country telling them Chris was alive.

For the early church the message was simple: “JESUS IS ALIVE. PASS IT ON.” For us Christians on this Easter day, the message is the same, “JESUS IS ALIVE. PASS IT ON.” (więcej / read more)

Thanksgiving Novena – 9th Week

Novena of thanksgiving for the beatification of John Paul II offered for families:

The law of God is univocal and categorical with respect to human life. God commands: “You shall not kill” (Ex 20:13). No human lawgiver can therefore assert: it is permissible for you to kill, you have the right to kill, or you should kill. Tragically, in the history of our century, this has actually occurred when certain political forces have come to power, even by democratic means, and have passed laws contrary to the right to life of every human being, in the name of eugenic, ethnic or other reasons, as unfounded as they are mistaken. A no less serious phenomenon, also because it meets with widespread acquiescence or consensus in public opinion, is that of laws which fail to respect the right to life from the moment of conception. How can one morally accept laws that permit the killing of a human being not yet born, but already alive in the mother’s womb? The right to life becomes an exclusive prerogative of adults who even manipulate legislatures in order to carry out their own plans and pursue their own interests. (więcej / read more)

Nowenna Dziękczynna – Tydzień 9

Nowenna dziękczynna za dar beatyfikacja Jana Pawła II ofiarowana w intencji rodzin:

Prawo Boże w stosunku do życia ludzkiego jest jednoznaczne i kategoryczne. Bóg zakazuje: „Nie zabijaj” (por. Wj 20,13). Żaden ludzki prawodawca nie może więc powiedzieć: wolno ci zabijać, masz prawo zabijać czy nawet powinieneś zabijać. Niestety, w historii naszego stulecia taka dewiacja stała się rzeczywistością. W sposób demokratyczny dochodziły do władzy siły polityczne, które wydawały ustawy sprzeczne z prawem do życia, jakie posiada każdy bez wyjątku człowiek, a czyniły to w imię obłędnych racji, na przykład eugenicznych, etnicznych lub też innych. Zjawiskiem nie mniej niebezpiecznym są dzisiaj ustawodawstwa, które nie respektują prawa do życia od chwili poczęcia. Towarzyszy im, niestety, szerokie przyzwolenie lub zgoda opinii publicznej. Jakże można moralnie zaakceptować prawa, które dozwalają zabijać człowieka poczętego, a który już żyje w łonie matki? Prawo do życia staje się w ten sposób udziałem wyłącznie ludzi dorosłych, którzy mogą także w parlamentach przeprowadzać swoje plany i realizować własne interesy. Prawo do życia zostaje odmówione ludziom nie narodzonym. (więcej / read more)

Adoracja Wielkiej Soboty…

Przy Grobie Chrystusa  uklęknij w zadumie otworz swoje serce najlepiej jak umiesz. Bo Pan choć martwy, przemówi wśród ciszy, Ty, Jego słowo, swym sercem usłyszysz.

Adoracja Wielkiej Soboty…

Wielki Piątek – liturgia

Wielki Piątek. W naszym kościele odprawiona została liturgia Męki Pańskiej i śmierci Jezusa – o 15.00 w języku angielskim i o 19 po polsku. Jak wiemy, jest to jedyny dzień w roku, w którym nie odprawiane są Msze Święte. Wierni uczestniczyli w liturgii, wysłuchali Pasji, adorowali krzyż i przyjęli komunię świętą. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczęło

Continue reading Wielki Piątek – liturgia

Good Friday – Wielki Piątek

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY, JEZU CHRYSTE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI….

Then the soldiers of the governor took Jesus inside the praetorium and gathered the whole cohort around him. They stripped off his clothes and threw a scarlet military cloak about him. Weaving a crown out of thorns,

Continue reading Good Friday – Wielki Piątek

Holy Thursday Mass…

During the Holy Mass offered by all the priests of our parish as well as Fr. Joseph Lachowski CM, former assistant at St. Stans, presently resident at Ozanam Hall in Queens, on Holy Thursday at 7 PM we celebrated three anniversaries: 1) the anniversary of the first Holy Mass, 2) the anniversary of the institution of ministerial priesthood to perpetuate the Holy Mass, to convey God’s forgiveness to repentant sinners and to preach the good news of salvation, 3) the anniversary of Jesus’ promulgation of Jesus’ new commandment of love: “Love one another as I have loved you.” Today we remembered how Jesus transformed the Jewish Passover into the New Testament Passover. (więcej / read more)

Msza Święta Wielkiego Czwartku

W Wielki Czwartek o godzinie 19 została odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana przez wszystkich kapłanów z naszej parafii. We mszy świętej uczestniczył również ksiądz Józef Lachowski CM, który przebywa w Domu Opieki dla Starszych osób na Queensie. Kościół byl wypełniony po brzegi wiernymi.

Po zakończonej mszy świętej, a przed procesją do ciemnicy, kapłani zostali uczczeni przez ministrantów, dzieci z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej, dzieci klasy pierwszokomunijnej oraz przedstawicieli Rodzin Nazaretańskich. Dzieci recytowały piękne wiersze o kapłaństwie i wręczyły kapłanom kwiaty z okazji święta sakramentu kapłaństwa. Podziękowano księżom za ofiarność, poświęcenie i opiekę duchową nad parafią. (więcej / read more)

Holy Thursday

Today, as we begin the sacred Paschal Triduum,  we give thanks to God for two great sacraments established by Jesus Christ to help us live our lives in holiness and perfection – the Eucharist and Priesthood.

The night before Pope John Paul II’s funeral, Rome was filled with an estimated 5 million pilgrims who had come for the funeral Mass. Wherever they were gathered, all over the city, the whole night through, you could see priests hearing confessions in makeshift, outdoor confessionals, with signs around their necks or hanging from their chairs listing the languages they spoke. (więcej / read more)

Wielki Czwartek

W Wielkim Tygodniu Bóg czyni wszystko nowe, mówiąc słowami Apokalipsy: “Oto wszystko czynię nowe”. Człowiek i całe stworzenie staje się nowe w Chrystusie.  Przypominają nam o tym stające przy ołtarzu nowe oleje święte konsekrowane podczas Mszy Krzyżma. Przypominają o tym kapłani, którzy na pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa na nowo złożyli swoje ślubowania podczas mszy krzyżma.

Chrystus w czwartek wieczorem dał to, co spełnił w piątek po południu: Ciało wydane i Krew przelaną. Skoro mógł dać siebie ukrzyżowanego dzień przed ukrzyżowaniem, to tak samo może nam dzisiaj, dwa tysiące lat później dawać siebie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. (więcej / read more)

Zyczenia dla Kapłanów

Gorzkie Żale – nabożeństwo

Gorzkie Żale. To popularne nabożeństwo okresu Wielkiego Postu odprawialiśmy w naszym kościele w każdą niedzielę o godzinie 16.00. Nabożeństwo byłopołączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz kazaniem pasyjnym. Tegoroczne kazania pasyjne głosił ks. Jan Szylar CM.

Można je odsłuchać na tej stronie…

Kazanie pasyjne – 6 Niedziela Wielkiego Postu – 17 kwietnia 2011

(więcej / read more)NEED a TUTOR?

ENGLISH POSTS

ADS // REKLAMY