CCD PROGRAM

      RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH 

rel edIn our parish we have two large religious education programs held in polish and English.

(If you look for information about Polish classes please go to the link katecheza w j. polskim.)

English program is held on Wednseday in three segments:

grades 1-4      3:15-4:30pm

grades 5-7     4:30-5:30pm

grade 8          6.00-7.00pm

 

 

 

 

 

1. Policy of our program Policy for Religious Education -Kostka

2. Calendar of meetings 2017-18 Calendar 2017-18 – Copy

3. Contact info: Director of Rel. Ed. Krzysztof Gospodarzec 631-875-8413

 

CONFIRMATION PROGRAM: GRADE 8  (2017/18)image13

1. Major requirements of the program 

Baptism Certificate

Certificate of Eligibility for sponsor. SPONSOR ELIGIBILITY FORM

Essay about saint (or blessed) – name for Confirmation.

Confirmation Information form: Confirmation Info 20180001

Letter to the Bishop (sample: List do biskupa 2018)

Knowledge of required prayers. List of prayers is given to students.

Tests and final exam.

Participation in Monthly Adoration on the following Saturdays

October7th, November 4th, December 2nd, January 6th, February 3rd,  March 3rd in upper Church at 8.00-9.00pm

Participation in monthly Confession and weekly Sunday Mass.

2. Calendar for 2018 Confirmation meetings and rehearsals   2018 calendar

3. Sacrament of Confirmation: Sunday, April 29th 2018 at 3:00pm 

4. Additional project for some students: “Super Confirmation”  Additional project – Super Confirmation

Informacje o Bierzmowaniu: 

Nazywając Bierzmowanie  sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Już wkrótce uroczysty moment przyjęcia sakramentu, ale przed nami ostatnie ważne wydarzenia.

I. Uzupełnienie brakujących dokumentów.

Każdy kandydat do dnia 7 marca jest zobowiązany przedłożyć komplet dokumentów o których informowaliśmy od początku roku. Są to następujące dokumenty i opłata:

  1. Certyfikat Chrztu
  2. Certyfikat Świadka SPONSOR ELIGIBILITY FORM
  3. Confirmation Information Form Confirmation Info 20180001
  4. Esej na temat patrona wybranego imienia Esej imie Bierzmowania
  5. List do Biskupa z prośbą o udzielenie Sakaramentu Bierzmowania (przykład listu: List do biskupa 2018)
  6. Opłata $100 (gotówką lub czekiem wystawionym na St. Stanislaus Kostka Church)

W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów lub opłaty kandydat nie będzie mógł być dopuszczony do egzaminu, a w konsekwencji do sakramentu Bierzmowania. Opóźnione dostarczenie któregokolwiek z dokumentów po wyznaczonym terminie (7 marca) obciążone jest dodatkową opłatą $30.

II. Egzamin dopuszczający do Bierzmowania 14 i 21 marca 2018

III. Próby uroczystości w dniu 25 i 28 kwietnia 2018

IV. Sakrament Bierzmowania 29 kwietnia 2018

 NEED a TUTOR?

ENGLISH POSTS

ADS // REKLAMY