Organizacje i stowarzyszenia działające przy parafii oraz ich opiekunowie:

 

Rada Parafialna – Ks. Sobczak

Rada Finansowa – Ks. Sobczak

Rada Szkolna   – Ks. Sobczak

Kolektorzy  – Ks. Choragwicki

Lektorzy   – Ks. Choragwicki

Szafarze Eucharystii  – Ks. Sobczak

Koło Ministrantów  – Krzysztof Gospodarzec, Ks. Markulak, Ks. Choragwicki

Towarzystwo Żywego Różańca  – Ks. Markulak

Rodzice Modlący się za dzieci – Żywy Różaniec – Ks. Choragwicki

Towarzystwo Serca Pana Jezusa  – Ks. Markulak

Wspólnota Przyjaciół Misji  – Ks. Markulak

Ruch Rodzin Nazaretańskich  – Ks. Stepanczuk

Towarzystwo Matki  Bożej Fatimskiej  – Ks. Szpilski

Grupa Poszanowanie Życia (Pro-Life)  – Ks. Choragwicki

Grupa Vincent De Paul – bezdomni  – Ks. Choragwicki

Pre-Cana  – Ks. Sobczak

Polska Szkoła Sobotnia   – Ks. Stepanczuk

Krakowianki i Górale – Ks. Sobczak

Towarzystwo Sportowe (St. Stan’s Athletic Club) – Ks. Stepanczuk

Organizacja Mężczyzn Katolickich – St. Aloysius Club   – Ks. Stepanczuk

       NAUKA RELIGII:

CCD – Religia w języku polskim –  Krzysztof Gospodarzec , koordynator

Religia w języku angielskim – Siostra Collette, pan Krzysztof

Klasa Pierwszej Komunii Św  – Ks. Choragwicki

CCD KLASY 8-12 w  jez. polskim  – Krzysztof Gospodarzec, Ks. Markulak

Bierzmowanie po polsku – 8 klasa  – Ks. Markulak

Bierzmowanie po polsku –  dorośli  – Ks. Stepanczuk

 NEED a TUTOR?

ENGLISH POSTS

ADS // REKLAMY