NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

milosierdzieZapraszamy na specjalne nabożenstwo o godzinie 15:00  (3 po południu).

W dzisiejszą uroczystość Miłosierdzia Bożego możemy uprosić wiele łask dla Kościoła i świata. Zapewnił nas o tym sam Jezus, mówiąc do św. Faustyny: Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego.
W dniu dzisiejszym rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Jego celem jest nie tylko konkretna pomoc, ale i kształtowanie „wyobraźni miłosierdzia”; troska o to, aby serca ludzi wierzących były zdolne do miłości wzajemnej.

DIVINE MERCY SUNDAY

milosierdzieToday we celebrate Divine Mercy Sunday…    Join us for the Devotion at 3 PM!

Jesus gave the instructions for the feast Feast of Mercy to Saint Faustina and she faithfully recorded them in her diary.  Jesus said that “the Feast of Mercy was a refuge and shelter for all souls, and especially for poor sinners” (Diary 699).

(Diary 206)  Jesus said “On the day of My feast, the Feast of Mercy, you will go through the whole world and bring fainting souls to the spring of My mercy.  I shall heal and strengthen them.

Jesus said that the loss of each soul plunges Him into mortal sadness (Diary 1397).  If we don’t do our very best to “go” out and evangelize poor sinners, inviting them to the feast, then we are not really helping Jesus with His deepest desire to save these poor sinners.  Adoration is good, the Chaplet is good, but on the Feast of Mercy don’t you think that Jesus would rather have us focus on trying to get the worst of sinners to His feast so that He can heal and strengthen them?  (więcej / read more)

WIELKANOC

WIELKANOC  2O17
 
Wielka jest ta noc,
Kiedy moce Nieba
Nie pozwalają nam zapomnieć
O istnieniu Boga,
Który zesłał nam swego syna
Pierworodnego, by dał świadectwo,
Umarł za nas, za nasze grzechy
Zstąpił do piekieł, a trzeciego dnia
ZMARTWYCHWSTAŁ !!!
 

(więcej / read more)

ALLELUJA!!

zmartwych

The Priests and Staff of St. Stanislaus Kostka Parish, Greenpoint Brooklyn, extend to all the parishioners, benefactors, guests and visitors to our website our best wishes as we celebrate anew the gift of the Resurrection of Our Lord. He who conquered sin, death and Satan, grants us participation in His victory. May He Bless us in our efforts to find the true meaning of life, in finding lasting values, good fortune and spiritual happiness. Christ is Risen, Truly Risen! Happy Easter

Kapłani i pracownicy  parafii Św. Stanisława Kostki, Greenpoint, Brooklyn, składają wszystkim parafianom, dobroczyńcom i gościom najlepsze życzenia z okazji pamiątki dnia Zmartwychwstania Pana.  Ten, który zwyciężył grzech, śmierć i szatana, daje nam udział w Swoim zwycięstwie. Niech On błogosławi naszej walce o poznanie prawdziwego sensu życia, o znalezienie trwałych wartości, o szczęście i radość ducha. Chrystus Zmartwychwstał, Prawdziwie Zmartwychwstał!   Wesołego Alleluja! !

 

HOLY SATURDAY — WIELKA SOBOTA

HOLY SATURDAY – Tomb of Jesus – adoration
– silence, prayer, meditation….
FIND TIME FOR JESUS IN YOUR LIFE….

+ + + + + + 

WIELKA SOBOTA – adoracja Grobu Chrystusa
– cisza, milcznie, zaduma, modlitwa…
ZNAJDŹ 
 CZAS DLA NIEGO

ws1        ws2

HOLY WEEK SCHEDULE — PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA

HOLY WEEK SCHEDULE —->>>>

<<<< —- PROGRAM WIELKIEGO TYGODNIA

GOOD FRIDAY

gf1We adore your Cross, O Lord,
we praise and glorify your holy Resurrection,
for behold, because of the wood of a tree
joy has come to the whole world.

May God have mercy on us and bless us; 
 may he let his face shed its light upon us
and have mercy on us.

Deus misereatur nostri, et benedicat nobis: illuminet vultum suum super nos, et misereatur nostri.

HolHOLY THURSDAY – pray in thanksgiving for the Eucharist and pray for the priests…

ht2Except for the resurrection on Easter, Holy Thursday is possibly one of the most important, complex, and profound days of celebration in the Catholic Church. Holy Thursday celebrates the institution of the Eucharist as the true body and blood of Jesus Christ and the institution of the sacrament of the priesthood.
During the Last Supper, Jesus offers himself as the Passover sacrifice, the sacrificial lamb, and teaches that every ordained priest is to follow the same sacrifice in the exact same way. Christ also bids farewell to his followers and prophesizes that one of them will betray him and hand him over to the Roman soldiers.
Around the world, Bishops and priests come together at their local Cathedrals on Holy Thursday morning to celebrate the institution of the priesthood. During the Mass, the bishop blesses the Oil of Chrism that will be used for Baptism, Confirmation, and Anointing of the sick or dying.
At this Mass, the bishop washes the feet of twelve priests to symbolize Christ’s washing of his twelve Apostles, our first bishops and priests.
Later that night, after sundown – because Passover began at sundown- the Holy Thursday Liturgy takes place, marking the end of Lent and the beginning of the sacred “Triduum,” or three, of Holy Week. These days are the three holiest days in the Catholic Church.
This Mass stresses the importance Jesus puts on the humility of service, and the need for cleansing with water, a symbol of baptism. Also emphasized are the critical importance of the Eucharist and the sacrifice of Christ’s Body, which we now find present in the consecrated Host.
At the conclusion of the Mass, the faithful are invited to continue Adoration of the Blessed Sacrament throughout the night, just as the disciples were invited to stay up with the Lord during His agony in the garden before His betrayal by Judas.
After Holy Thursday, no Mass will be celebrated again in the Church until the Easter Vigil celebrates and proclaims the Resurrection of the Lord Jesus Christ. (Catholic News Agency)
(więcej / read more)

Rocznica tragedii smolenskiej

10 kwietnia 2010 roku wydarzyła się tragedia, w której zginęło 96 osób, w tym znacząca część elity politycznej na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polski, śp. Lechem Kaczyńskim.

Tak jak w całym kraju, tak i my rocznicę katastrofy smoleńskiej będziemy przeżywać poprzez gorącą i szczerą modlitwę.  Wielu z nas często modli się za ofiary tej wielkiej tragedii. Przez kilka lat co miesiąc odprawiane były w naszym kościele msze za ich dusze. To, że zaprzestaliśmy nie znaczy, że zapomnieliśmy. W tym smutnym dniu rocznicy niech serca nasze zabiją mocniej w jedności i pamięci o poległych i z miłością obejmą tych, którzy cierpią utratę najbliższych. Łącząc się w bólu z rodzinami zmarłych, ofiarujemy im bicie naszych serc i serdeczne wstawiennictwo do Boga, aby Jego łaska przyniosła im ukojenie bólu i wypełnienie pustki w sercach. Czas obecny to czas autentycznej zadumy, to czas modlitwy, czas skupienia, czas zawierzania Bogu, ale też czas nadziei, że cała prawda tego tragicznego wydarzenia zostanie odtajniona Narodowi.

Gorzkie Żale – 6 niedziela

Gz1
Zakonczyliśmy cykl Nabożenstw wielkopostnych Gorzkie Żale. Dziękujemy za wspólna modlitwę i przemyślenia o Męce Chrystusa. To nabożenstwo przyczyniło się do głębszego przeżywania Męki Zbawiciela. Kazanie pasyjne w 6. niedzielę Postu wygłosił ponownie ks. Grzegorz Markulak CM.

http://ststanskostka.org/audio/20170409-KazPas6.mp3

Zbiór kazań pasyjnych z poprzednich lat jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej Gorzkie Żale

Palm Sunday

The History of Palm Sundaypalms2

Beginning in the fourth century in Jerusalem, Palm Sunday was marked by a procession of the faithful carrying palm branches, representing the Jews who celebrated Christ’s entrance into Jerusalem. In the early centuries, the procession began on the Mount of the Ascension and proceeded to the Church of the Holy Cross.

As the practice spread throughout the Christian world by the ninth century, the procession would begin in each church with the blessing of palms, proceed outside the church, and then return to the church for the reading of the Passion according to the Gospel of Matthew. (więcej / read more)

Niedziela Palmowa

palms2     „Palma bije, nie zabije, pamiętajcie chrześcijanie, że za tydzien Pan Jezus z martwych wstanie…”

Te słowa budziły mnie w poranek Niedzieli Palmowej. Nade mną stała, babcia, która po przyjściu z porannej mszy świętej w kościele delikatnie uderzała mnie poświęconymi  baziami…

Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia i przygotowuje nas do Paschy Pana. Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści ( por. Mt 21, 1-10; Mk 11, 1-11; Łk 19, 29-40; J 12, 12-19), a także rozważa Jego Mękę.   (więcej / read more)

Droga Krzyżowa dla dzieci

DROGA KRZYŻOWA

W każdy piątek podczas Wielkiego Postu dzieci gromadziły się na pięknym nabożenstwie Drogi Krzyżowej – wspólnie śpiewając, niosąc krzyż, podejmując wspaniałe postanowienia postne. Popatrzmy sami na zdjęcia z ostatniego spotkania na Drodze Krzyżowej, klikając tutaj

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci

rekdzieci1Podczas tegorocznych rekolekcji wielkopostnych, które głosił w naszej parafii  ks. kanonik Krzysztof Jeżowski z diecezji warminskiej, swoje dwa dni rekolekcji miały także dzieci, które pięknie uczestniczyły w modlitwie i spotkaniu ze Słowem Bożym. Chwała im za to I wielkie podziękowania dla Rodziców, za przyprowadzenie swoich pociech do Pana Jezusa. Więcej zdjęć tutaj- na parafialnym facebook-u

Gorzkie Żale – 5 niedziela

Gz1
Zapraszamy do wspólnego śpiewu, modlitwy i medytacji o Męce Jezusa Chrystusa czyli na wielkopostne Gorzkie Żale. To popularne nabożeństwo wielkopostne odprawiamy w naszym kościele w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16.00. Nabożeństwo jest zawsze połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu oraz kazaniem pasyjnym. Na końcu tego nabożeństwa jest okazja do ucałowania relikwii Krzyża Świętego.  Kazanie pasyjne w 5. niedzielę Postu wygłosił rekolekcjonista ks. kanonik  Krzysztof Jeżowski z diecezji warminskiej.

http://ststanskostka.org/audio/20170402-KazPas5.mp3

Zbiór kazań pasyjnych z poprzednich lat jest do odsłuchania na naszej stronie internetowej Gorzkie ŻaleNEED a TUTOR?

ENGLISH POSTS

ADS // REKLAMY