ŻYCZENIA

S T A M T Ą D  D O  T A M
A co mi tak dzisiaj w duszy gra?
Kiedy staję na krawędzi lat
By zrobić następny krok,
Kolejny – w Nowy 2020 Rok !
To nie jest sen
Co trzyma nas w iluzji,
Lecz twarda rzeczywistość
Przybyła stamtąd i kamienieje,
Aż do obiecanej paruzji
Gdy dni, jak paciorki różańca,
Przybliżają nas nieuchronnie do Prawdy,
Która nie może być niczym,
Bo ona była, jest i będzie,
Świecąc jak światełko w tunelu,
Biegnącego stamtąd do tam,
A co mi tam, co było a już nie ma,
I nigdy już nie wróci…
A co mi tam, co będzie tylko moją niewiadomą,
Zamienioną w przyszłość, daj Boże.

Marian Retelski
Warszawa, na Nowy Rok 2020
Dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym Nowym Roku – życzy Marian

40 Hours Devotion

ed4ed2
ThisTuesday at 7 PM Mass we will celebrate the closing of the 3 day Eucharist Devotion. We expressed our gratitude to God present among us with His Body and Blood in the Most Blessed Sacrament. We praised His Name and gave Him glory through adorations and devotions.

We are very grateful to all the people who attended Masses and devotions, made act of adoration and paid homage to Jesus. We also are very grateful to Father Joseph Szpilski CM for his homilies and prayers that have reminded us about our responsibilities of truly loving God and people since we all participate in the Mystical Body of Christ. Please join us for this very special Mass.

Rocznica Niepodległosci Polski

Picture211 listopada 2019 rok to 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli.
Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Marszałek Piłsudski w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 r. wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie. Dzień później, 12.11. 1918 Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.
Dziękujemy Bogu za wolną Ojczyznę i modlimy się, aby każdy Polak nosił w sercu prawdziwą i szczerą troskę o utrzymanie tej wolności i niezależności od jakiejkolwiek siły zagrażającej wolności naszej Ojczyzny.

Veterans Day

vdVeterans Day is a day to remember the sacrifices made by each and every member of the American Armed Forces who have served or who are serving now and who bear the wounds of war. We remember all, especially those who have earned the Medal of Honor for their heroic bravery while serving in the armed forces.
To these brave men and women we say thank you for your service. Please join us in a moment of silence to pray for each of them, especially those wounded and ill warriors still suffering for our freedom. Let us pray:
Mary, Immaculate Virgin, Our Mother, please pray to your Son, Our Lord, for our warriors and our veterans, for our country and our continued freedom. Amen.

Indulgences Obtainable for the Souls in Purgatory: All Souls’ Day Through November 8th

cm2ENA plenary indulgence, applicable only to the souls in Purgatory is granted to the faithful who devoutly visit a church or oratory on All Souls Day (November 2nd). Requirements for Obtaining a Plenary Indulgence on All Souls Day:

1/ Visit a church and pray for souls in Purgatory. 2/ Say one “Our Father” and the “Apostles Creed” in the visit to the church. 3/ Say one “Our Father” and one “Hail Mary” for the Pope’s intentions (those intentions designated by the Holy Father each month). 4/ Worthily receive Holy Communion (ideally on the same day). 5/ Make a sacramental confession within 20 days of All Souls Day. 6/ For a plenary indulgence, be free from all attachment to sin, even venial sin (or the indulgence is partial, not plenary).

cm1You may gain one plenary indulgence a day.

These partial indulgences are applicable only to the souls in Purgatory: 1/ A partial indulgence may be obtained by devoutly visiting a cemetery and praying for the departed, even if the prayer is only mental. One may obtain a plenary indulgence by visiting a cemetery each day between November 1st – 8th. 2/ A partial indulgence may be obtained when the Eternal Rest (Requiem aeternam) is prayed. Continue reading Indulgences Obtainable for the Souls in Purgatory: All Souls’ Day Through November 8th

Warunki uzyskania odpustu w dniach od 1-8 listopada

cm21. Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę publiczną, lub półpubliczną 1 listopada od południa i przez cały Dzień Zaduszny, mogą dostąpić odpustu zupełnego za zmarłych. Można go uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia.
2. Wierni, którzy nawiedzą cmentarz i pomodlą się mogą uzyskać odpust za zmarłych. Odpust jest zupełny od 1 do 8 listopada, natomiast w inne dni roku jest cząstkowy.cm1

Warunki uzyskania odpustu są następujące:
1. Wykonanie powyższych czynności obdarzonych odpustem.
2. Wykluczenie wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak pełnej dyspozycji wykluczenia upodobania do jakiegokolwiek grzechu, odpust będzie tylko cząstkowy)
3. Spełnienie trzech warunków: – spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski uświęcającej – przyjęcie Komunii Świętej – odmówienie Ojcze nasz…. Wierzę… i modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Continue reading Warunki uzyskania odpustu w dniach od 1-8 listopada

Shining Star – Diecezjalny Bankiet Charytatywny

Drodzy Parafianie                                                          Biskup Nicholas Di Marzio corocznie przyznaje diecezjalną nagrodę: Shining Star wybranym osobom różnych grup etnicznych (w tym również naszej polskiej) zaangażowanym  w pracę apostolską i duszpasterską w parafii i diecezji. W tym roku zostałem nominowany do tej nagrody. Chciałbym wyrazić wdzięczność księdzu Proboszczowi oraz wszystkim Księżom Misjonarzom Wincentego a Paulo, a także wam drodzy Parafianie, szczególnie tym wszystkim z którymi bezpośrednio pracowałem. Ta nagroda jest wyróżnieniem dla naszej parafii i jest rezultatem naszej wzajemnej współpracy. Dlatego dedykuję ją ku większej chwale Bożej oraz dla naszej parafii jak i całej Polonii, abyśmy wzrastali w duchu wspólnoty i miłości Chrystusowej.

Nagroda będzie przyznana w czasie dorocznego bankietu charytatywnego, a dochód z całego bankietu jest przeznaczony na potrzeby naszej diecezji. Bankiet odbędzie się w dniu 11 października (piątek) o godzinie 18:30 na dolnym Brooklynie (adres i szczegóły poniżej). Serdecznie zapraszam na bankiet w imieniu biskupa naszej diecezji oraz swoim własnym. Jest to dobra okazja do wsparcia dzieł charytatywnych i duszpasterskich w naszej diecezji.  Zainteresowane osoby proszę o kontakt do dnia 20 września 2019, ze mną lub z parafią 718-388-0170

 

Krzysztof Gospodarzec tel. 631-875-8413

 

Gargulio’s Restaurant

2911 West 15th Street

Brooklyn, NY 11224

 

October 11th, 2019, at 6:30pm

Individual Ticket $150

(checks payable to Catholic Migration Services)