Pastoral Visitation / Wizyta Duszpasterska – Kolęda 2022/2023

PARISH VISITATION – KOLĘDA 2023

Pastoral Visitation (Koleda) The tradition of the annual blessing of the homes will begin on Monday, January 2, 2023. The Pastoral Visitation schedule will be printed in next week’s bulletin. On Sundays, visits will begin at 4:00PM, and during the week, at 5:00PM. On Saturdays Visitation will be by invitation only outside Greenpoint.

We ask that all families be prepared for the priest’s arrival. The table should be covered with a white tablecloth, 2 lit candles, a crucifix or a picture, holy water in a sprinkler so that the priest can bless you and your home. Please make sure that doorbells work and are marked properly.

Due to many changes that may have occurred in the 2 years that we did not do home visitation due to Covid, we are requesting the assistance of parishioners and friends of the parish to help update our list. The Visitation program covers only streets near the church. As Parishioners whose address is not on the schedule, as well as those living in Maspeth, Glendale, Middle Village and Ridgewood may request Visitation by calling the rectory at 718-388-0170 during regular office hours. Also, if your address appears on the list but you would prefer not to receive a priest into your home for visitation, kindly contact the rectory office as well.

December 28-30th, 2022 – On this Days beginning of the visitation for invitation only outside Greenpoint 

Wizyta Duszpasterska – KOLĘDAOdwiedziny kolędowe oraz doroczne błogosławienie mieszkań rozpoczniemy w poniedziałek 2 stycznia 2023. Szczegółowy program Wizyty Duszpasterskiej będzie wydrukowany w biuletynie w przyszłym tygodniu. Podczas kolędy w niedzielę rozpoczynamy wizytację o godz. 16:00 (4 po poł.) a w czasie tygodnia o godz. 17:00 (5 po poł.). W soboty kolęda na zaproszenia poza Greenpoint. Prosimy, aby każda Rodzina była przygotowana na przyjście kapłana. Stół nakryty białym obrusem, 2  palące się świece, krzyż albo obraz, woda święcona i kropidło, aby kapłan udzielił im błogosławieństwa i poświęcił mieszkanie. Prosimy o sprawdzenie czy działają dzwonki i czy są oznaczone drzwi mieszkań.

Powyższe wyjaśnienie dotyczy tylko ulic w pobliżu kościoła. Parafianie, których ulice nie są ujęte w planie oraz mieszkańcy Maspeth, Glendale, Middle Village i Ridgewood mogą zgłosić kolędę dzwoniąc na plebanię (718) 388-0170 w godzinach jej otwarcia. Czas Pandemii przyniósł wiele zmian w Parafii. Wielu Parafian zmieniło miejsce zamieszkania, niektórzy wrócili na stałe do Polski. Niestety wielu odeszło spośród nas do Pana, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Zwracamy się z prośbą do Parafian, którzy pragną przyjąć kolędę o zapoznanie się z grafikiem on-line i zgłoszenie zmian w biurze Parafialnym, co pomoże w uaktualnieniu adresów zamieszkania.

W dniach 28-30 grudnia 2022 – Rozpoczęcie kolędy na zaproszenia poza Greenpoint.

Below you can see the link to PDF with Visitation Schedule.  Click on it

Tu jest link do pliku PDF (Grafik kolędy będzie bardziej widoczny). kliknij na: Kolęda 2023

kolęda 2023

 

Brooklyn, NY

Translate »