Uroczystość Św. Wincentego a Paulo

27 września przypada uroczystość Św. Wincentego a Paulo. Trochę informacji o jego życiu:
Święty Wincenty a Paulo urodził się w Pouy 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. W wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo było dla niego jedynie szansą na zrobienie kariery. Chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie. Później pogłębił swoje studia jeszcze na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego (1623).
Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Narbonne, został wraz z całą załogą i pasażerami napadnięty przez tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu dwóch lat niewoli miał kolejno czterech panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej. Młody kapłan zdołał go jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Papież Paweł V wysłał Wincentego do Francji w nieznanej bliżej misji na dwór Henryka IV. Pozyskał sobie zaufanie królowej, Katarzyny de Medicis, która obrała go sobie za kapelana, mianowała go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.

Continue reading Uroczystość Św. Wincentego a Paulo

Solemnity of St. Vincent de Paul

This Sunday we celebrate the memorial of Saint Vincent de Paul. Here is his story.
St. Vincent de Paul (1581 – 1660) was born in Gascony, France, and died in Paris. He studied theology at Toulouse and was ordained a priest in 1600.
The deathbed confession of a dying servant opened Vincent de Paul’s eyes to the crying spiritual needs of the peasantry of France. This seems to have been a crucial moment in the life of the man from a small farm in Gascony, France, who had become a priest with little more ambition than to have a comfortable life.

Continue reading Solemnity of St. Vincent de Paul

Sacrament of Confirmation

Today, on Saturday, September 26, 2020, the celebration of the Sacrament of Confirmation was held in our parish for young people who have been waiting for this Sacrament since March, because the churches were closed due to the pandemic.

Due to the limitations of the number of people who can be in the church at once, the youth was divided into 3 groups. The first group were students of the St. Stanislaus Kostka Catholic Academy. The second group consisted of young people of the religion teaching program (CCD) in English, and the third group of young people studying religion in Polish language.
Following the principles of social distance, the youth sat in separate benches with their sponsors and family. Everyone came to Confirmation wearing masks, but only took them off for quick photos.
The minister of the sacrament was Rev. Bishop Witold Mroziewski, who conducted ceremonies every 45 minutes. Local priests and Mr. Krzysztof, who together with Father Grzegorz were responsible for the preparation of the youth, as well as some teachers of the Academy also took part. The musical setting was provided by Mr. Zbyszek Szczypior, our organist, who also prepared “hints” for the youth for dialogue with the bishop and displayed the answers on the screens.
We congratulate all those who have received the sacrament of Confirmation and encourage them to let God’s Spirit lead them through life. This way, the life will definitely be easier and happier.

Sakrament Bierzmowania

Dzisiaj, w sobotę 26 września 2020, w naszej parafii odbyły się uroczystości udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodzieży, która czekała na ten Sakrament od marca, gdyż z powodu pandemii zamknięte były koscioły.
Ze względu na ograniczenia w ilości osób mogących być na raz w kościele, młodzież została podzielona na 3 grupy. Pierwsza grupa to uczniowie Katolickiej Akademii Św. Stanisława Kostki. Drugą grupę stanowiła młodzież programu nauczania katechezy w języku angielskim, a trzecią grupę młodziez nauczania katechezy w języku polskim.
Z zachowaniem zasad dystansu społecznego młodzież siedziała w osobnych ławkach wraz ze swoimi sponsorami i rodziną. Do Bierzmowania wszyscy podchodzili w założonych maskach, a jedynie zdejmowali je do szybkich zdjęć.
Szafarzem Sakramentu był Ks. Biskup Witold Mroziewski, który prowadził poszczególne ceremonie co 45 minut. Udział wzięli także lokalni księża oraz pan Krzysztof, który wraz z księdzem Grzegorzem byli odpowiedzialni za przygotowanie młodzieży, jak równiez cześć nauczycieli Akademii. Oprawę muzyczną zapewnił pan Zbyszek Szczypior, nasz organista, który również przygotował dla młodzieży “podpowiedzi” na dialog z ksiedzem biskupem i wyświetlał odpowiedzi na ekranach.
Wszystkim, którzy przyjęli sakrament bierzmowania składamy serdeczne gratulacje i zachęcamy, aby pozwolili Bożemu Duchowi prowadzić się przez życie. Na pewno bedzie łatwiejsze i szczęśliwsze.

 

Teksty pieśni na monitorach

Od kilku tygodni w naszej parafii działa system wyświetlania tekstów pieśni śpiewanych podczas liturgii. Jest to olbrzymia pomoc dla wiernych i zachęta do brania udziału w śpiewie. Organista przygotowuje na komputerze teksty pieśni i w odpowiednim czasie wyświetlane są one na dużych monitorach. Wierni nie muszą szukać pieśni w śpiewnikach, tym bardziej, że w dniach pandemii żadnych książek nie może być w ławkach.
Wierzymy, że system przyczyni się do głośniejszego wychwalania Boga śpiewem i zaangażowania w liturgię.
System kosztował $15,000. Bardzo dziękujemy za dotychczasowe donacje i zachęcamy innych parafian i gości o dalsze donacje, aby pomóc naszej parafii w spłacie kosztów budowy systemu.

Continue reading Teksty pieśni na monitorach

System of displaying the texts of songs

For several weeks now, our parish has had a system of displaying the texts of songs sung during the liturgy. It is a great help for the faithful and encourages them to participate in singing. The organist prepares the lyrics of the song on the computer and they are displayed on large monitors at the right time. The faithful do not have to look for songs in hymn books, the more so as no books can be found in their pews during the pandemic.
We believe that the system will contribute to the louder praise of God with singing and involvement in the liturgy.
The system cost $ 15,000. Thank you very much for the donations so far and we encourage other parishioners and guests to make further donations to help our parish pay the costs of building the system.

Continue reading System of displaying the texts of songs