Program POKOLENIA WIARY – Generation of Faith

Nasza parafia wkracza w ostatni etap ogólno-diecezjalnej Kampanii Generation of Faith czyli POKOLENIA WIARY. Jak wiemy, program ten ma pomóc wszystkim parafiom diecezji w zabezpieczeniu przyszłości. Zapraszamy wszystkich korzystających z naszego kościoła do udziału w tym projekcie. ZJEDNOCZMY się w działaniu na rzecz naszej parafii. Więcej informacji znajdziesz klikając na “Information card”. A klikając na “Pledge Card” znajdziesz kartę zobowiązania, którą prosimy wydrukować i dostarczyć osobiście lub przez pocztę do kancelarii parafialnej. Dziękujemy za zrozumienie, troskę i udział.

information cardPLEDGE card