Wielki Post

ASHWED3PRZEPISY WIELKOPOSTNE:
W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych – obowiązuje on katolików od 18 do 59 roku życia – można jeść trzy razy dziennie w tym tylko raz do syta. Natomiast w piątki całego Postu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia.
Nie przestrzeganie zasad wielkiego postu i abstynencji jest poważnym wykroczeniem.
Katolik powinien także powstrzymać się od udziału w zabawach i dyskotekach, (w Poście i we wszystkie piątki całego roku, gdyż jest to dzień pokuty – dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa)
Życie katolika szczególnie w Wielkim Poście powinno się charakteryzować uczestnictwem w niedzielnej mszy świętej oraz nabożeństwach pokutnych, dziełami miłosierdzia, dobroczynnością i jałmużną.

Zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątki o godzinie 19:30 (7:30 PM) oraz na Gorzkie Żale połączone z Kazaniem Pasyjnym oraz adoracją Najświętszego Sakramentu i ucałowaniem relikwii Krzyża Świętego w niedziele o godzinie 16:00 (4PM)