115 rocznica parafii – kazanie wprowadzające

Żalimy się, że w naszą pracę, w nasz trud, włożyliśmy tyle wysiłku, a tego nikt nie docenił, nie powiedział choćby prostego słowa – DZIĘKUJĘ…   Może sami nie używamy słowa – dziękuję – zbyt często, ale zauważamy jego brak, gdy na taką najprostszą formę wyrażenia wdzięczności MY oczekujemy.

Rok 2011 to rok szczególny w historii naszej parafii. Mija właśnie 115 lat od chwili jej powstania. Może nie jest to jakaś rocznica wymagająca obchodów, lecz jest to na pewno okazja, aby powiedzieć nasze DZIĘKUJĘ Panu Bogu za wszelkie dary, które przez te lata parafia nasza otrzymała od Ojca w niebie.

W dzisiejszy dzień, obchodzony w Kościele amerykańskim, jak Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, nie sposób nie dostrzec choćby owoców pracy kapłanów-zakonników i pracy zakonnic, pracujących przy tej parafii od ponad wieku. Jakąż wdzięczność powinniśmy wyrazić Bogu, że dzięki nim, wiele pokoleń Polaków i Amerykanów, miało możliwość przyjęcia wiary w sakramencie chrztu i innych łask płynących z sakramentów świętych.

W żaden sposób nie da się przeliczyć na ziemskie wartości chociażby nawróceń w konfesjonałach do których stały często olbrzymie kolejki. Niemożliwością jest obliczyć, ile boskości Bóg wlał w serca ludziom w przyjmowanej Komunii świętej. Trudno sobie wyobrazić, ile Bożej dobroci przekazały pobożne siostry zakonne wielu pokoleniom dzieci w szkole parafialnej…

Może nasze rodziny nadal nie są święte. Może nasz Greenpoint jest ciągle małym piekiełkiem. Ale aż strach pomyśleć,  co by było w naszych rodzinach bez tej parafii, bez tego domu Bożego tu, w naszej dzielnicy.

Żaden bankier, żaden urząd podatkowy, nie są w stanie przeliczyć potęgi Bożej miłości czyniącej cuda w duszach wielu pokoleń ludzi w tym domu Bożym.  To tutaj Bóg daje nam się cały, abyśmy poczuli odrobinę szczęścia, które na nas czeka w niebie.

Naprawdę, mamy za co dziękować Panu.  A jak podziękować Bogu inaczej aniżeli przez modlitwę, dobre postanowienia i zobowiązania? Nie ma lepszego sposobu.

Jako jedyna parafia w Nowym Jorku, a może i jedyna na wschodnim wybrzeżu USA, mamy zaszczyt posiadać relikwie pierwszej klasy Bł. Ks. Jerzego, które są umieszczone w tym granitowym relikwiarzu. Dlatego też, jednym z elementów naszego dziękczynienia będzie ofiara mszy świętej składana poprzez pośrednictwo błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko. Tak jak czynił to bł. ks. Jerzy za swojego życia, tak i my będziemy ją sprawować w intencjach Ojczyzny – zarówno Polski, jak i tej w której mieszkamy obecnie. Błogosławiony Ksiądz Jerzy swoje kapłaństwo poświęcił Bogu, człowiekowi i Ojczyźnie aż po męczeńską śmierć. Dlatego właśnie, jako dzień modlitw za Ojczyznę wybraliśmy pierwszy czwartek miesiąca, czyli dzień kapłański.

Rozpoczęliśmy w pierwszy czwartek miesiąca lutego. W czasie mszy świętej były odczytane fragmenty kazania księdza Jerzego Popiełuszko, które on wygłaszał w czasie specjalnych mszy świętych za Ojczyznę. Na zakończenie mszy świętej zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.  Nadmienić trzeba także, że Msza święta została poprzedzona nabożeństwem Eucharystycznym, które zawierało między innymi modlitwy za Ojczyznę Sługi Bożego Jana Pawła II oraz litanię do błogosławionego Ks. Jerzego. Modliliśmy się również w intencji o powołania kapłańskie.

W roku jubileuszu naszej parafii przypada jakże oczekiwana i bliska sercu beatyfikacja Jana Pawła II. Kościół uznał, że życie Karola Wojtyły czyli Jana Pawła II, to życie według Bożych cnót, czego konsekwencją jest ogłoszenie naszego ukochanego Ojca Świętego błogosławionym…

Pragniemy podziękować Bogu za to, iż ten święty stąpał po naszym kościele i modlił się przy naszym ołtarzu, gdy w 1969 roku odwiedził naszą parafię jako kardynał.  Wiemy, że to Jan Paweł II przyczynił się do realizacji objawień o Miłosierdziu Bożym Siostrze Faustynie i to on ustanowił dla całego Kościoła Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Sam odszedł do domu Boga w wigilię tej uroczystości. Teraz będzie beatyfikowany w 80 roku od pierwszych objawień Siostrze Faustynie Kowalskiej…

W nawiązaniu do tych wydarzeń elementem duchowym naszego przygotowania do Jego beatyfikacji i wdzięczności za nią, będzie peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po domach w naszej parafii. Zachęcam, aby rodzina po rodzinie brała obraz Jezusa Miłosiernego do swojego domu i tam, modląc się wspólnie z bliskimi i sąsiadami, wypraszała dla siebie i dla naszej parafii łaski od Boga. Przy modlitwie będzie można podjąć szczególne zobowiązania duchowe lub charytatywne, które będą wpisywane do specjalnej księgi zobowiązań. Obraz będzie zabierany przez rodzinę po wieczornej mszy świętej i przynoszony na mszę św. wieczorną dnia następnego. Zapisy rodzin pragnących wziąć obraz będą w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po mszach niedzielnych.

W niedzielę 27 lutego rozpoczniemy także 9 tygodniową nowennę dziękczynną przed beatyfikacją Jana Pawła II. Siał on ziarno wiary, pouczał mądrością Bożą, pochylał się nad biednymi, niósł iskrę nadziei więźniom sumienia na całym świecie, zarzucał sieci, aby dla Chrystusa łowić serca ludzkie, walczył o sprawiedliwość dla uciśnionych, był głosem wołającym o prawdę. Naszym obowiązkiem jest zadbać, aby Jego dzieła były kontynuowane i aby wydały owoc stokrotny.

Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” – mówi dzisiejsza Ewangelia. Jan Paweł był tym światłem dla narodów. Dla nas jest wzorem do naśladowania. Jego przykład ma nam pomóc odnawiać oblicze ziemi i przemieniać serca ludzi dla chwały Boga.

W naszej modlitwie dziękczynnej pomogą nam także zaproszeni goście – między innym znany kapłan charyzmatyczny Ojciec Franciszkanin Józef Witko, który odprawi mszę uzdrawiającą. Będzie okazja do adoracji i medytacji przy kopii całunu Turyńskiego z panią dr Anna Krogulską. Będziemy przeżywać specjalne rekolekcje wielkopostne prowadzone przez wspaniałego kaznodzieję ks. Andrzeja Gieronia z Polski. Na wrzesień jest planowana pielgrzymka dziękczynna do Ziemi Świętej…

Św. Paweł napisał dzisiaj do nas –  „ nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże (…) A mowa moja i moje głoszenie nauki (…) były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.

Nie na mądrości i przebiegłości ludzkiego rozumu, lecz na modlitwie i ufności Bogu, człowiek osiągnąć może prawdziwe szczęście i wewnętrzny pokój.  To dzięki nim mamy szanse spełnić zalecenia dzisiejszej Ewangelii i stać się solą oraz światłem dla świata zagubionego w troskach przyziemnych. Stąd wypływa nasze modlitewne zwrócenie się ku Bogu, nasze otwarcie się na Bożą moc, do czego zachęca nas Paweł.

Ponoć są w sprzedaży supernowoczesne telewizory, cienkie, zgrabne, eleganckie, które potrafią wyświetlać trójwymiarowy obraz, czyli dające złudzenie, że widzimy głębię, przestrzeń – tak jak oko widzi rzeczywistość nas otaczającą. Ale najzgrabniejszy telewizor będzie tylko zwykłym meblem, gdy zabraknie prądu lub, gdy nie podłączy się go do kabla przesyłającego sygnał obrazu i dźwięku z firmy dającej takie usługi.    Można mieć najnowocześniejszy telefon komórkowy, ale bez umowy z firmą telefoniczną, nie umożliwi nam rozmowy z inną osobą, będzie on tylko drogą zabawką. Można mieć złote krany w całym mieszkaniu, ale nie poleci z nich woda, o ile nie będą podłączone do wodociągów czy źródła wody…

Człowiek jest najwspanialszą, ekskluzywną, mądrą, przebiegłą, chytrą istotą, niewątpliwie. Lecz dopiero ten modlitewny kontakt z Bogiem, otwarcie się na przyjmowanie Jego łaski, duchowej mocy, uczynić z nas może ludzi, którzy będą solą ziemi, światłem dla świata.

Rocznica – to okazja do świętowania i dziękczynienia. Ale nie ma radośniejszego świętowania i milszego Bogu dziękczynienia, aniżeli modlitwa, która prowadzi do dobrych uczynków i zobowiązań wobec Boga i człowieka. Bo wtedy – jak poucza dzisiaj Prorok Izajasz: „Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie…, chwała Pańska iść będzie za tobą.”

W roku jubileuszu parafii niech chwała Pańska idzie za każdym z nas, a nasza parafia niech będzie światłem dla świata na następne pokolenia.

ks. Marek Sobczak CM, proboszcz