KOMUNIKAT DIECEZJALNY z dnia 17 marca 2020

KOMUNIKAT DIECEZJALNY z dnia 17 marca 2020

Agencja federalna „The Centers for Disease Control” wydała zalecenie, aby unikać spotkań towarzyskich z udziałem 10 lub więcej osób. Z tego powodu oraz w celu promowania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich, w tym duchowieństwa, którzy muszą nadal dbać o duchowe potrzeby ludu Bożego, wdrażamy następujące zasady do odwołania.
• Wszystkie Msze publiczne są zawieszone. To orzeczenie obowiązuje do odwołania.
• Msze zamówione w parafii muszą być odprawione. Msze swięte kapłani będą odprawiać prywatnie, bez udziału ludu Bożego.
• Zakaz obejmuje także wszelkie nabożeństwa, w tym prywatne, które mogłyby potencjalnie zgromadzić grupy ludzi, nawet takie jak wspólne odmawianie różańca.
• Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. Biskup odprawi Mszę św. w Katedrze, a oleje będą dostępne do dystrybucji w wyznaczonych miejscach w diecezji.
• Nabożeństwa i Liturgie Wielkiego Tygodnia NIE będą odprawiane publicznie w parafiach. NIE będzie żadnych publicznych uroczystości, nawet na zewnątrz.
• Wielkanocne sakramenty dla kandydatów RCIA i katechumenów smuszą być odłożone.
• Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna będą odprawiane przez biskupa w katedrze bez obecnosci wiernych i będą transmitowane przez telewizję.
• Odwołane są też Sakrament Bierzmowania oraz Pierwsze Komunie Swięte.