Good Friday — Wielki Piątek

cross-receKrzyż to nie tylko cierpienie, ale także piękno Miłości i Jedności – Boga z człowiekiem i ludzi między sobą….

Cross – it is not just a sign of suffering – it is a sign of Love and Unity between God and people and people themselves…

GOOD FRIDAY LITURGY – 7PM – in ENGLISH and POLISH STREAMING OF FACEBOOK.COM/SSKCBROOKLYN
LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU – 19.00 po POLSKU i po ANGIELSKU  – tylko przez internet na stronie facebook.com/SSKCBrooklyn