Msza w intencji Ojczyzny

Uroczysta Msza święta w intencji Polski będzie odprawiona w naszym kościele Św. Stanisława Kostki, Greenpiont, w niedzielę 10 października o godzinie 11:30. Zapraszamy do udziału wszystkie organizacje kościele i społeczne…   
Msza za Ojczyznę będzie odprawiona  właśnie teraz nieprzypadkowo. Tego dnia mija bowiem dokładnie 6 miesięcy od tragicznej katastrofy w Smoleńsku, podczas której nasza Ojczyzna poniosła tak wielkie straty osobowe i moralne.  Zbliża się również rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszko, który w czerwcu tego roku został ogłoszony Błogosławionym. Jego relikwie zostaną uroczyście wprowadzone do naszego kościoła  17 października.   

Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko daje nam przykład i zachętę do modlitwy w intencji Ojczyzny, gdyż sam regularnie odprawiał specjalne msze święte w intencji Ojczyzna w okresie stanu wojennego.

Nasza Ojczyzna i dzisiaj jest w potrzebie modlitewnego wsparcia. Oczywiście, że nie możemy Kościoła stawiać na barykadach partii politycznych. Ale jak poucza nauka społeczna Kościoła, jak przypominają nam kolejni Papieże, ludzie wierzący mają obowiązek udziału w życiu politycznym; obowiązkiem wierzących jest domaganie się od polityków, by ich plany wobec człowieka i Ojczyzny uwzględniały nauczanie Boga względem człowieka. Naszym obowiązkiem jest przypominanie politykom, aby w swoich dyskusjach parlamentarnych brali pod uwagę prawo naturalne, prawo Boże, które jest ponad każdym prawem z ustanowienia ludzkiego. Jako Kościół Chrystusowy mamy obowiązek modlitwy w intencjach ważnych dla człowieka, istoty bezgranicznie ukochanej przez Boga Ojca. Jako Kościół mamy obowiązek przypominania, politykom jak i światu, o miłości Boga wobec człowieka, z której to miłości wyrastają jednak zasady postępowania ludzkiego.

Nasza Ojczyzna boryka się obecnie z wieloma problemami. Widać jawną walkę z Bogiem i Jego Kościołem, rosnącą pustkę duchową i amoralność. Musimy modlić się o odrodzenie duchowe i moralne naszej Ojczyzny.  Zapraszamy organizacje do wspólnego przygotowania naszych mszy świętych w intencji Ojczyzny, a wiernych do udziału.