19 października

LITURGICZNE WSPOMNIENIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI – 19 PAŹDZIERNIKA 2010 R.

 W tym roku po raz pierwszy, 19 października obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dzień Jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji 6 czerwca 2010 r. dniem narodzin ks. Jerzego dla nieba.

Uroczysta Msza św. w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 19 października, odprawiona zostanie o godz. 19.00. Po mszy odmówiony zostanie różaniec z bł. ks. Jerzym w intencji Ojczyzny. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w tym szczególnym dniu!

BIOGRAFIA