Zapraszamy na Adorację przy Grobie Pańskim z Zespołem Adonai w Wielki Piątek o g. 21:00.