Dzień modlitwa za ojców i mężów

W Uroczystość św. Józefa – patrona ojców – dnia 19 marca 2011 odprawiona została dodatkowa msza święta w intencji mężów i ojców. Św. Józef. jako “mąż sprawiedliwy” jest wzorem ojca rodziny. Papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Wypada więc, aby najmniejsza komórka tej wspólnoty, Kościół domowy, przeżywał tę uroczystość jako święto patronalne.  Pragnęliśmy, aby dzień uroczystości św. Józefa, którego Bóg wybrał na męża Najświętszej Dziewicy i opiekuna swojego Syna, był dniem modlitwy za mężów i ojców rodzin chrześcijańskich. Modliliśmy się w ich intencji, aby łaska Boża pomogła im przypomnieć sobie o godności oraz znaczeniu ich powołania. Papież Jan Paweł II pisał w Familiaris Consortio: “Mężczyzna, ukazując i przeżywając na ziemi ojcostwo samego Boga, powołany jest do zabezpieczenia równego rozwoju wszystkim członkom rodziny. Spełni to zadanie przez wielkoduszną odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki, przez troskliwe pełnienie obowiązku wychowania, dzielonego ze współmałżonką, przez pracę, która nigdy nie rozbija rodziny, ale utwierdza ją w spójni i stałości, przez dawanie świadectwa dojrzałego życia chrześcijańskiego, które skutecznie wprowadza dzieci w żywe doświadczenie Chrystusa i Kościoła”.

 Modliliśmy się, aby dzieci starały się okazać szczególną wdzięczność ojcom za miłość, trud pracy i troskliwą opiekę, a także za budzenie wiary w ich duszach.

Po mszy świętej odbyło się krótkie nabożeństwo do Św. Józefa z odczytaniem litanii i specjalnymi modlitwami.

 Zachęcamy rodziny, aby ten dzień przeżyć we właściwy sposób – z wdzięcznością Bogu za osobę św. Józefa i przykład jego postawy pełnej miłości i szacunku, czystości i szlachetności. Niech częścią tego dnia będzie także wspólna modlitwa, odświętny wygląd mieszkania, a Mozę nawet choćby skromny upominek dla męża i ojca od żon y i dzieci.