41 Konwent Generalny Zgromadzenia Misji

Łączmy się modlitewnie z księżmi ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, którzy pracują między innymi i przy naszej parafii, w intencji owocnych obrad 41  Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji, który rozpoczął się w poniedziałek 28 czerwca w Paryżu.  “Kreatywna wierność misji” to motto Konwentu odbywającego się w roku 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki. Jego tematem przewodnim są słowa zaczerpnięte z drugiego artykułu Konstytucji:  “Wierni Ewangelii… wrażliwi na znaki czasu… na nowe sposoby i wykorzystanie nowych środków… pozostajemy w nieustannym stanie odnowy”.  Otwarcie Konwentu nastąpiło podczas koncelebrowanej Mszy św. odprawionej w kaplicy obok Domu Macierzystego w Paryżu (95 Rue de Sevres) u stóp relikwii św. Wincentego a Paulo.

 W Konwencie uczestniczy 137 konfratrów:  117 delegatów, w tym 7 z Kurii Generalnej (z urzędu), 49 Wizytatorów (z urzędu), 6o delegatów wybranych na Konwentach Prowincjalnych (w tym jeden brat).  Uczestnikom towarzyszy 14 tłumaczy (francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego i włoskiego).  Trzech Syntezatorów, będzie koordynowało dyskusje panelowe w trakcie obrad.  Kronikę Konwentu prowadzi jedna osoba, a dwóch kolejnych Konfratrów zapewnia obsługę strony internetowej. Konfratrzy reprezentują Prowincje na wszystkich kontynentach.

Prowincję Nowej Anglii reprezentują: ks. Wizytator Rafał Kopystyński (z urzędu) oraz delegat ks. Marek Sobczak (Sw. Stanisław Kostka, Brooklyn).

Wiadomości z Konwentu mniej lub bardziej na bieżąco będą dostępne na specjalnie na ten cel przygotowanej stronie  witryny CMGLOBAL.ORG po angielsku (General Assembly), hiszpańsku (Asamblea General)  i francusku (Asémblée Genérale) ,   lub po polsku Konwent Generalny