50 rocznica pomnika ks. Studzinskiego

15 września mija dokładnie 50 rocznica od dnia odsłonięcia pomnika ks. Józefa Studzińskiego, proboszcza parafii Św. Stanisława Kostki, który mieści się na skwerze ks. Studzinskiego między ulicami McGuinness Blvd, Graham Ave and Driggs Ave.  Jest to jedyny pomnik kapłana, polskiego emigranta, w całej nowojorskiej metropolii. Pomnik powstał wyłącznie dzięki inicjatywie amerykańskich weteranów oddziału St. Stanislaus Kostka, placówka 1771.  Obecnie, niestety, skwerem opiekuje się miasto i jest on okropnie zaniedbany. Szkoda, że parafianie św. Stanisława Kostki, jak i Polonia, tak bardzo mało interesuje się tym miejscem. Może trzeba żądać od miejskich urzędów by zadbali więcej o to wspaniałe miejsce dla nas wszystkich. Nie bójmy się dzwonić ze skargami pod nr 311. Dzwońmy i rozmawiajmy z lokalnymi politykami.

Ks. Józef Studziński, C.M. (1887—1954) był proboszczem dwadzieścia lat (1934—1954). Urodził się w Studzionce koło Pszczyny, niedaleko Katowic. W 1905 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (1911) wyjechał do Stanów Zjednoczonych (1912). Przed przyjściem do św. Stanisława Kostki pracował w parafii misjonarskiej św. Michała w Derby, CT, najpierw jako wikariusz, a następnie proboszcz (1923—1929). W latach 1929—1934 był rektorem Kolegium św. Jana Kantego w Erie, Pa. W 1934 roku dostał nominację na proboszcza parafii św. Stanisława Kostki. Skromny, pracowity kapłan posiadał dwie równoważące się cechy charakteru —łagodność i stanowczość. Przyszedł w niełatwym okresie powolnego wychodzenia parafii z kryzysu gospodarczego. Przeprowadził ją przez szczególnie trudne lata II wojny światowej. Pracował cicho i wytrwale. Aktywnie mobilizował cała parafię. Z jego inicjatywy w 1941r powstało pismo parafialne, „Patron” , które wychodzi do dzisiaj. Poprzez swoje nowatorstwo, umiejętność poruszania spraw parafialnych, utrzymywanie kontaktu z żołnierzami zwiększył on wysiłek parafii w zakresie samopomocy. Zwiększyła się też religijność parafian. Wzbogacała swój księgozbiór biblioteka, założona w 1925 r. i działająca do dzisiaj. W 1950 r. liczył on 3000 tomów. Wraz z otwartym w 1943 r. muzeum stanowiła ważne centrum kultury dla polonijnej społeczności Greenpointu (muzeum zamknięto w 1976 r.) Dokonał wielu remontów, a także zbudował nowy klasztor dla sióstr. Ks. Józef Studziński zmarł 5 grudnia 1954 r.

 

Artykuły w tygodniku Patron sprzed 50 lat (wersja pdf)