90 lecie Polskiej Szkoły, Greenpoint

W niedzielę 21 listopada, o godzinie 11:30 w kościele św. Stanisława na Greenpoincie została odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna z okazji 90 lat istnienia Szkoły Polskiej im. Marii Konopnickiej – najstarszej szkoły dokształcającej na Wschodnim Wybrzeżu. We mszy świętej udział wzięły dzieci szkolne, grono nauczycielskie, rodzice, wychowankowie i zaproszeni goście, między innymi Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w USA pani Dorota Andraka.

Mszę święta sprawowali ksiądz Marek Sobczak, proboszcz parafii oraz ks. Jan Szylar, kapelan Szkoły Marii Konopnickiej. Ksiądz Jan Szylar wygłosił także bardzo piękne kazanie nawiązujące do wartości, jakie są związane ze szkołą.

Podczas liturgii Słowo Boże czytali nauczyciele Polskiej Szkoły, a modlitwę wiernych dzieci szkolne w strojach ludowych. Dzieci, nauczyciele oraz rodzice przynieśli dary ofiarne do ołtarza, a składały się na nie przybory szkolne, kwiaty, oraz chleb i wino. Przed błogosławieństwem dzieci szkolne w strojach ludowych wykonały piękny utwór Marsz, Marsz Polonia.

Podczas całej mszy świętej śpiewał chór Jutrzenka pod kierownictwem pani Izabelli Kobus-Salkin, która również prowadziła śpiew dzieci.

Podczas popołudniowego bankietu, który odbył się w Sali Polonaise Terrace przy Greenpoint Avenue, sala była wypełniona po brzegi. Program prowadziła dyrektor Polskiej Szkoły pani Danuta Bronchard oraz była dyrektor Polskiej Szkoły pani Grażyna Michalska Obecny był pan konsul RP pan Przemysław Balcerzyk, przedstawiciele środowisk Oświatowych z USA, przedstawiciel prezydenta miasta Krakowa i szef ośrodka U Siemachy,  ks Andrzej Augustyński,  przedstawiciel Rady dzielnicy Brooklyn pan Steve Levin, przedstawiciel Prezydenta Brooklyna pan Ryszard Mazur, były dzieci w strojach ludowych i szkolnych, byli nauczyciele, rodzice, przedstawiciele środowisk polonijnych, biznesowych, politycznych, parafianie – naprawdę trudno było wymienić wszystkich ważnych gości tego wieczoru.

Były przemówienia, podziękowania, listy i dyplomy, gratulacje i odznaczenia. Był to bardzo bogaty program, który uświetniły dzieci swoim śpiewem, oraz członkowie Polish Folk Dance  Group z Brooklyna, którzy zaprezentowali wiązankę tańców ludowych. Był smaczny obiad i wspaniała muzyka.

Gratulujemy wszystkim organizatorom i całemu Zarządowi i Radzie Dyrektorów Polskiej Szkoły im Marii Konopnickiej i życzymy im dalszych owocnych lat w służbie dla polonijnej społeczności Nowego Jorku! Dziękujemy dzieciom i rodzicom. Wasza pomoc jest nieoceniona.

Artykuł w Nowym Dzienniku o jubileuszy 90 lat PSS

 

++++  ++++  ++++  ++++  ++++

Boże naszych Ojców, Polska Szkoła Dokształcająca, jej opiekunowie i nauczyciele, jej uczniowie i absolwenci, rodzicie uczniów, sponsorzy i sympatycy, kapelani, kapłani i parafianie – my wszyscy – stajemy razem przed Tobą w kręgu wdzięczności.   Dziękujemy, że przez 90 lat kierowałeś sercami i umysłami tych, którzy założyli Polską Szkołę im. Marii Konopnickiej –  z miłości do Polski, jej kultury i języka, jak i tych, którzy to dzieło do dzisiaj prowadzą. Dziękujemy za ich miłość do ojczystej mowy i polskich wartości, które pragną przekazać i zaszczepić w serca młodych ludzi.   Bo jak pisał dodając odwagi Polakom w okresach zaborów Franciszek Morawski:  Póki w polskich komnat ściany — Gwar obczyzny nie zawita, — Póty próg wasz nie skalany, — Póty Polska nie zdobyta.   To dzięki Polskiej Szkole Dokształcającej im Marii Konopnickiej tysiące urodzonych w Nowym Jorku dzieci poznało polski język i historię. A kiedy dorośli to sami zadbali, aby tej polskości nie zabrakło w sercach ich dzieci i wnuków. Dzięki nim, o naszym Greenpoincie mówi się – druga Polska. To dzięki nim, mamy ludzi wykształconych, kochających Polskę, mówiących po polsku, służącym sprawie polskiej   Leopold Staff pisał:  Bądź z serca pozdrowiona, — Ojczysta święta mowo!–  (…) –Tyś nasza twierdza, tarcza,  — Opieka i obrona, — Ojczysta święta mowo, — Bądź z serca pozdrowiona.   Polska Szkoła Dokształcająca im Marii Konopnickiej zawsze ceniła świętość polskiej mowy, ale i ceniła narodowe i katolickie wartości, zakorzenione w naszej kulturze przez wieki.     Dziękujemy Ci Boże za te 90 lat Polskiej Szkoły i prosimy – błogosław nam wszystkim, którym na sercu leży troska o kontynuowanie tego dzieła krzewienia wiary i polskości.   A dusze zmarłych założycieli, kapelanów, nauczycieli, studentów i wszystkich ze szkołą związanych obdarz radością życia wiecznego w Twoim Królestwie. Amen.   Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu..