BULLETIN – GAZETKA PARAFIALNA

1515

All issues 2018   **  Wszystkie wydania 2018

Click on the date of the calendar *** Kliknij na dzien kalendarza

January Styczen 7 14 21 28
February Luty 4 11 18 25
March Marzec 4 11 18 25
April Kwiecien 1 8 15 22 29
May Maj 6 13 20 27
June Czerwiec 3 10 17 24
July Lipiec 1 8 15 22 29
August Sierpien 5 12 19 26
September Wrzesien 2 9 16 23 30
October Pazdziernik 7 14 21 28
November Listopad 4 11 18 25
December Grudzien 2 9 16 23 30

All issues 2017  **  Wszystkie wydania 2017

Click on the date of the calendar *** Kliknij na dzien kalendarza

January Styczen 1 8 15 22 29
February Luty 5 12 19 26
March Marzec 5 12 19 26
April Kwiecien 2 9 16 23 30
May Maj 7 14 21 28
June Czerwiec 4 11 18 25
July Lipiec 2 9 16 23 30
August Sierpien 6 13 20 27
September Wrzesien 3 10 17 24
October Pazdziernik 1 8 15 22 29
November Listopad 5 12 19 26
December Grudzien 3 10 17 24 31

 

All issues 2016   **   Wszystkie wydania 2016

Click on the date of the calendar *** Kliknij na dzien kalendarza

 

January Styczen 3 10 17 24 31
February Luty 7 14 21 28
March Marzec 6 13 20 27
April Kwiecien 3 10 17 24
May Maj 1 8 15 22 29
June Czerwiec 5 12 19 26
July Lipiec 3 10 17 24 31
August Sierpien 7 14 21 28
September Wrzesien 4 11 18 25
October Pazdziernik 2 9 16 23 30
November Listopad 6 13 20 27
December Grudzien 4 11 18 25

 

 

All issues 2015   **   Wszystkie wydania 2015

Click on the date of the calendar *** Kliknij na dzien kalendarza

 

January Styczen 4 11 18 25
February Luty 1 8 15 22
March Marzec 1 8 15 22 29
April Kwiecien 5 12 19 26
May Maj 3 10 17 24 31
June Czerwiec 7 14 21 28
July Lipiec 5 12 19 26
August Sierpien 2 9 16 23 30
September Wrzesien 6 13 20 27
October Pazdziernik 4 11 18 25
November Listopad 1 08 15 22 29
December Grudzien 6 13 20 27

 

 

ARCHIVE   ISSUES       *****       WYDANIA ARCHIWALNE