Absolwenci 2010

W piątek 18 czerwca w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza święta,  podczas której 37 uczniów 8 klasy szkoły pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki podziękowało Bogu za lata nauki i prosiło o dalsze błogosławieństwo. Koncelebrowanej mszy świętej przewodniczył Ks. Proboszcz Marek Sobczak CM, a słowo do absolwentów skierował ks. Łukasz Sorys CM (pracujący w parafii Holy Name w Stamford, CT).   Podczas liturgi przedstawiciele młodzieży czytali Słowo Boże oraz modlitwę powszechną. W uroczystej prcesji przynieśli do ołtarza swoje dary, które składali na ręce celebransa. 

Po mszy św. wszyscy obecni odśpiewali hymn amerykański i w ten sposób rozpoczęła się ceremonia rozdawania nagród i dyplomów. Pani dyrektor szkoły Christine Cieloszczyk, nauczycielka 8 klasy pani Stephanie Duggan oraz Ks. Proboszcz Marek Sobczak wręczali uczniom dymplom ukończenia szkoły oraz nagrody ufundowane poprzez szkoły średnie, organizacje społeczne, osoby prywatne. Na zakończenie ceremonii absolwenci ustawili się przed ołtarzem, odczytali modlitwę-przyczeczenie, że będą starali się w swoim życiu postępować według zasad, które nabyli w czasie nauki w katolickim duchu. Uroczystość oficjalną zakończyło wspólnie zrobione zdjęcie. A później gratulacjom od rodzin dzieci nie było końca. 🙂   

ZDJECIA…