Apel Katolicki 2020 rozpoczęty!

W tym tygodniu rozpoczyna się doroczny Apel Katolicki (ACA2020). Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej zbiórce. Prosimy dzisiaj, aby wszyscy parafianie i goście naszej parafii, po głębokiej modlitwie, podjęli decyzję o wielkości swojego daru na tegoroczny Apel. Dzieła i posługi, które są prowadzone dzięki darowiznom pomagają osobom potrzebującym w naszej diecezji obejmującej Brooklyn i Queens w sposób, którego żadna parafia sama nie może zaoferować. Zapewniamy, że datków na Doroczną Apel Katolicki nie można wykorzystać w celu zaspokojenia roszczeń związanych z nadużyciami ani do celów innych niż zamierzone. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia krótkiego wideo ACA 2020 na stronie internetowej: CFBQ.org/ACAVideo