Artykuł o Akademii św. Stanisława Kostki w Nowym Dzienniku

W wydaniu sobotnim Nowego Dziennika z dnia 22 sierpnia 2015 roku ukazał się dobry artykuł na temat Katolickiej Akademii Św. Stanisława Kostki, która przez długie lata byla szkoła parafialna naszej parafii, a dopiero od 5 lat jest niezależną szkołą katolicką podstawowego poziomu kształcenia. Szkoła jest nadzorowana przez Diecezje Brooklyn oraz niezależną Radę Dyrektorów. Jest jednak nadal bliska sercu wszystkich Polaków. Dlatego starjamy się wspierać finansowo, materialnie oraz na inne sposoby tę zasłużoną dla naszej dzielnicy szkołę.

Artykuł o szkole w formie pdf