All posts by

CONGRATULATION Fr. Marek


Rev. Marek Sobczak CM, received the “Gold Cross of Merit” from the President of Poland, Mr. Andrzej Duda. Fr. Marek accepted this award from the hand of President Duda during the meeting of the President of the Republic of Poland with the Polish community in Linden, NJ on September 23, 2021. The President of the Republic of Poland awarded this distinction for many years of priestly service of Father Marek and his special involvement and activity in the Polish community.List Biskupa Witolda na Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia,
Dzisiaj Kościół raduje się z wyniesienia do chwały błogosławionych Prymasa Tysiąclecia Stefana KardynałaWyszyńskiego. Wielu z nas pamięta go jako charyzmatycznego przywódcę duchowego, który wszystko postawił na Maryję.
Przez kilka tygodni trwaliśmy w duchowym przygotowaniu do tego wydarzenia, rozważając treść Jasnogórskich Ślubów Narodu napisanych przez Kardynała Wyszyńskiego w czasie Jego uwięzienia. Nasze przygotowanie do beatyfikacji byłego Prymasa Polski było okazją do przypomnienia Jego nauczania, a także do osobistego rachunku sumienia. Continue reading List Biskupa Witolda na Beatyfikację Prymasa Tysiąclecia

Message from Bishop DiMarzio…

Dear Sisters and Brothers in the Lord:
In November 2019, I informed you of the allegations accusing me of sexual abuse in the 1970s. At that time, I shared with you my complete confidence that I would be fully exonerated.
The Congregation for the Doctrine of the Faith has announced – after an exhaustive independent investigation conducted by former federal prosecutor John O’Donnell, in which I cooperated fully – its determination:
“The Congregation for the Doctrine of the Faith at the Vatican has informed Cardinal Timothy Dolan, Archbishop of New York, that it has found the allegations of sexual abuse of minors brought twenty months ago against The Most Reverend Nicholas DiMarzio, Bishop of Brooklyn, “not to have the semblance of truth.” Given this finding, the Congregation for the Doctrine of the Faith will not authorize any further canonical process to address the accusations.

Continue reading Message from Bishop DiMarzio…

Koncert online “KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI W SŁUŻBIE NARODU”

Koncert online “KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI W SŁUŻBIE NARODU”
Piątek, 10 września o godz. 14:00 (2pm EST) na stronie:

www.fkis.org

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Kultury i Sztuki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego oraz Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
*******
„Taki Człowiek zdarza się raz na tysiąc lat”- te słowa wypowiedział Papież Jan Paweł II w roku śmierci Prymasa Kardynała Wyszyńskiego.Prymas zapisał się w historii jako jedna z największych postaci w dziejach polskiego Kościoła. Continue reading Koncert online “KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI W SŁUŻBIE NARODU”

PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Niedziela 5 września 2021
„Królowo Polski! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej Ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie, Bogarodzico Dziewico, wsławiona w tylu świątyniach naszych, a szczególnie w Twej Jasnogórskiej Stolicy. Oddajemy Tobie szczególnym aktem miłości każdy polski dom i każde polskie serce, aby chwała Twoja nie ustawała w ustach naszych dnia każdego, a zwłaszcza w dni Twoich świąt. Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót, Matko Dziewico i Panno Wierna, i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.”
Rozważamy dzisiaj ostatni fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Prymas Tysiąclecia podkreśla w nim nasze zobowiązanie do szerzenia kultu i czci Matki Bożej. Continue reading PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Przygotowanie do Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w Diecezji Brooklyn

Niedziela 29 sierpnia

„Zwycięska Pani Jasnogórska! Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty: wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.”
Fragment Jasnogórskich Ślubów Narodu, który dzisiaj czytamy, wzywa każdego z nas do wyrzeczenia się wad oraz do pielęgnacji cnót. Te dwa wezwania są ze sobą nierozdzielnie złączone. Nie wystarczy jedynie pozbyć się ze swojego życia złych przypadłości, ponieważ nasze serce nie znosi pustki.

Każdy z nas ma świadomość, że powyższy katalog wad narodowych oraz wymienione przez Prymasa Wyszyńskiego cnoty nie są zbiorem zamkniętym. Pewnie moglibyśmy dopisać do listy jeszcze kilka wad, które sprawiają nam kłopoty, a także kilka cnót, jakie są dzisiaj nam, jako wspólnocie, bardzo potrzebne. Continue reading Przygotowanie do Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w Diecezji Brooklyn

PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

NIEDZIELA 22 sierpnia 2021

„Zwierciadło Sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.” Continue reading PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Niedziela 15 sierpnia 2021
„Matko Chrystusowa i Domie Złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach Królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych. Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opiekę rodzicielską.” Continue reading PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Niedziela 8 sierpnia
„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą Łaskę Ojca wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.” Continue reading PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Niedziela 1 sierpnia

„Matko Łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego Życia. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga; aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego; aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do Ojczyzny wiecznej.” Continue reading PRZYGOTOWANIE DO BEATYFIKACJI PRYMASA TYSIĄCLECIA W DIECEZJI BROOKLYN

Przygotowanie do Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w Diecezji Brooklyn

Niedziela, 25 lipca 2021

„Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.”
Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego w swoim zamyśle miały pomóc Polakom w odnowieniu relacji z Bogiem i z Maryją, przypomnieć jakimi wartościami powinni kierować się ludzie wierzący oraz pomóc w odnowie moralnej narodu. Continue reading Przygotowanie do Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w Diecezji Brooklyn

Przygotowanie do Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w Diecezji Brooklyn

Niedziela, 18 lipca 2021

W dniu 12 września, w Warszawie, odbędzie się długo oczekiwana beatyfikacja Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Postaci niezwykłej, która dla Polaków, Polski, a także Polonii ma do dzisiaj niezwykłe znaczenie. W miejscach, gdzie modli się Polonia w Diecezji Brooklyn, chcemy dobrze przygotować się do tego wydarzenia. Apostolat Polski podjął decyzję, aby tekstem, który będzie nam w tym czasie towarzyszył, były „Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego”, przygotowane przez Prymasa Wyszyńskiego.
Ksiądz Prymas, gdy w czasie uwięzienia przewożony był z Prudnika do Komańczy, miał świadomość, że jedzie tą samą trasą, którą przed 300 laty jechał król Jan Kazimierz. Wraz z ówczesnym Prymasem Leszczyńskim podróżował do Lwowa, aby złożyć tam Królewskie Śluby i ogłosić Maryję Królową Polski. Continue reading Przygotowanie do Beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w Diecezji Brooklyn