All posts by

Station of the Cross / Droga Krzyżowa & Lamentation / Gorzkie Żale

Station of the Cross in English in our Church will be on every Friday of Lent in the Upper Church at 2PM with Students of St. Stanislaus Kostka Academy and at 6PM for Adults . Please join us.

Drogę Krzyżową po polsku będziemy odprawiać w każdy piątek Wielkiego Postu dla Dzieci o g. 18:00 w dolnym kościele i ok. 19:30 dla Dorosłych (Po Mszy o 19:00) w górnym kościele. Zapraszamy.

Lamentation in Polish language we will celebrate every Sunday of Lent at 4:00 PM. Welcome

Gorzkie Żale w Wielkim Poście odprawiamy w każdą niedzielę po polsku o godz. 16:00. Zapraszamy