Betlejemskie Światełko Pokoju przybyło kolejny raz do naszej parafii…

20151220_113608Betlejemskie Światełko Pokoju zapalone w Grocie Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem przybyło do kościoła Św. Stanisława Kostki w Brooklynie. W czwartą niedzielę Adwentu, 20 grudnia 2014 roku, Skrzaty i Harcerze z oddziału Związku Harcerstwa Polskiego, który działa na Greenpoincie, wniosły do naszej świątyni Betlejemskie Światełko Pokoju w uroczystej procesji rozpoczynającej mszę świętą o godzinie 11.30. Ks. Grzegorz zapalił od światła betlejemskiego specjalną świecę, która będzie się paliła do dnia Bożego Narodzenia. Tym płomieniem zapalono także wszystkie świece na ołtarzu i na wieńcu adwentowym. Osoby zainteresowana wzięciem do domu światła betlejemskiego mogą to uczynić każdego dnia przed Bożym Narodzeniem. Betlejemskie Światło Pokoju to symbol nadziei, miłości i pojednania.

Informacje z historii: Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę “Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF).

Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości.

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF wśród grona dzieci działających charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Sam moment odpalania Światła jest wyjątkowy. Miasto Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej uwikłanej w konflikty polityczne z Izraelem, jednakże na czas odpalenia Betlejemskiego Światła Pokoju zawieszane są działania militarne. W zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. Jeśli ze względu na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie mógł odebrać Światła wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia. Ten fenomen czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.