Błogosławionemu księdzu Popiełuszko

DSC_0436W niedzielę 19 października na Greenpoincie oddano hołd Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszko w 30-rocznicę jego męczeństwa. Uroczystości, w których udział wzięli przedstawiciele Polonii, rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej koncelebrowanej w naszym kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Właśnie tutaj znajdują się relikwie Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Pod koniec mszy młodzież z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej przypomniała życiorys księdza, przytoczyła cytaty z Jego wypowiedzi oraz w hołdzie ks. Jerzemu recytowała wiersze z nim związane.

Po zakończeniu kościelnych uroczystości, Polonia, która przyszła oddać hołd kapelanowi warszawskiej „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL zamordowanemu przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w zadumie przeszła w pochodzie z kościoła pod pomnik błogosławionego księdza Jerzego. Proboszcz parafii, ks. Marek Sobczak, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz jej prezes Frank Milewski, przedstawiciele fundacji Jana Pawła II z prezesem Mieczysławem Pająkiem, Liga Morska Gdynia 15, harcerze, uczniowie i nauczyciele z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej oraz wierni przeszli w ciszy ulicami Greenpointu do placu Księdza Popiełuszki, który znajduje się przy Bedford Ave. i Nassau Ave.

W tym miejscu złożono kwiaty. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Mieczysław Pająk, prezes nowojorskiej Fundacji Jana Pawła II, Frank Milewski, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na południowy Nowy Jork, Longin Komołowski, prezes Wspólnoty Polskiej w Warszawie. Modlitwę odmówił i udzielił błogosławieństwa ks. Marek Sobczak. Specjalny program przygotowali harcerze z Greenpointu, nad którymi czuwa druhna Grażyna Mościcka. Przed uroczystością, polscy harcerze posprzątali skwerek Jerzego Popiełuszki.

Frank Milewski wspomniał zasługach zmarłego kilka tygodni temu, wielkiego polskiego patrioty Michała Preislera, który mocno się przyczynił do przyznania przez Radę Miejską Brooklynu, tego skweru Polonii, aby mogła upamiętnić bohaterskiego księdza.

Bardzo serdecznie dziekujemy szczegolnie Polskim Harcerzom oraz Lidze Morskiej – Oddział Gdynia 15 za udział w uroczystościach. Wielkie słowa uznania dla pania Mieczysława Pająka, prezesa Fundacji Jana Pawła II na Nowy Jork, za podtrzymywanie pięknej, dorocznej manifestacji miłości i uczczenia Bł. Ks. Jerzego.

Zdjęcia z uroczystości wykonane przez panią Malgorzatę Olszewska-Fernezy są na stronie naszej galerii zdjęć.