Boże Narodzenie // Christmas

Ostatnia okazja do spowiedzi będzie w sobotę 21 grudnia w godzinach od 16.00 do 19.00.

Last opportunity for confession will be Saturday, December 21 between 4 PM and 7 PM.