BULLETIN / GAZETKA PARAFIALNA 2015-2024

All issues 2024 ** Wszystkie wydania 2024

Click on the date of the calendar *** Kliknij na dzień kalendarza

January Styczeń 7 14 21 28
February Luty 4 11 18 25
March Marzec 3 10 17 24 31
April Kwiecień 7 14 21 28
May Maj 5 12 19 26
June Czerwiec 2 9 16 23 30
July Lipiec 7 14 21 28
August Sierpień 4 11 18 25
September Wrzesień 1 8 15 22 29
October Październik 6 13 20 27
November Listopad 3 10 17 24
December Grudzień 1 8 15 22 29

All issues 2023 ** Wszystkie wydania 2023

Click on the date of the calendar *** Kliknij na dzień kalendarza

January Styczeń 1 8 15 22 29
February Luty 5 12 19 26
March Marzec 5 12 19 26
April Kwiecień 2 9 16 23 30
May Maj 7 14 21 28
June Czerwiec 4 11 18 25
July Lipiec 2 9 16 23 30
August Sierpień 6 13 20 27
September Wrzesień 3 10 17 24
October Październik 1 8 15 22 29
November Listopad 5 12 19 26
December Grudzień 3 10 17 24 31

 

Brooklyn, NY

Translate »