BULLETIN / GAZETKA PARAFIALNA 2010-2014

All issues 2014      **  Wszystkie wydania 2014

Click on the date of the calendar ***  Kliknij na dzień kalendarza

January Styczeń 5 12 19 26
February Luty 2 9 16 23
March Marzec 2 9 16 23
April Kwiecień 6 13 20 27
May Maj 4 11 18 25
June Czerwiec 1 8 15 22 29
July Lipiec 6 13 20 27
August Sierpień 3 10 17 24 31
September Wrzesień 7 14 21 28 30
October Październik 5 12 19 28
November Listopad 2 9 16 23 30
December Grudzień 7 14 21 28

All issues 2013    **      Wszystkie wydania 2013

Click on the date of the calendar  *** Kliknij na dzień kalendarza

January Styczeń 6 13 20 27
February Luty 3 10 17 24
March Marzec 3 10 17 24 31
April Kwiecień 7 14 21 28
May Maj 5 12 19 26
June Czerwiec 2 9 16 23 30
July Lipiec 7 14 21 28
August Sierpień 4 11 18 25
September Wrzesień 1 8 15 22 29
October Październik 6 13 20 27
November Listopad 3 10 17 24
December Grudzień 1 8 15 22 29

All issues 2012    **     Wszystkie wydania 2012

Click on the date of the calendar  ***  Kliknij na dzień kalendarza

January Styczeń 1 8 15 22 29
February Luty 5 12 19 26
March Marzec 4 11 18 25
April Kwiecień 1 8 15 22 29
May Maj 6 13 20 27
June Czerwiec 3 10 17 24
July Lipiec 1 8 15 22 29
August Sierpień 5 12 19 26
September Wrzesień 2 9 16 23 30
October Październik 7 14 21 28
November Listopad 4 11 18 25
December Grudzień 2 9 16 23 30

All issues 2011    **     Wszystkie wydania 2011

Click on the date of the calendar ***  Kliknij na dzień kalendarza

January Styczeń 2 9 16 23 30
February Luty 6 13 20 27
March Marzec 6 13 20 27
April Kwiecień 3 10 17 24
May Maj 1 8 15 22 29
June Czerwiec 5 12 19 26
July Lipiec 3 10 17 24
August Sierpień 7 14 21 28
September Wrzesień 4 11 18 25
October Październik 2 9 16 23 30
November Listopad 6 13 20 27
December Grudzień 4 11 18 25

All issues 2010    **     Wszystkie wydania 2010

Click on the date of the calendar ***  Kliknij na dzień kalendarza

January Styczeń 3 10 17 24 31
February Luty 7 14 21 28
March Marzec 7 14 21 28
April Kwiecień 4 11 18 25
May Maj 2 9 16 23 30
June Czerwiec 6 13 20 27
July Lipiec 4 11 18 25
August Sierpień 1 8 15 22 29
September Wrzesień 5 12 19 26
October Październik 3 10 17 24 31
November Listopad 7 14 21 28
December Grudzień 5 12 19 26