„Być solą ziemi” – zaproszenie na pielgrzymkę

Pielgrzymka to wspaniałe rekolekcje w drodze, czas na spotkanie z Panem Bogiem, na chwile refleksji i zastanowienia się nad swoim życiem, które w pewnym sensie też jest jedną wielką pielgrzymką. Pielgrzymka to przeżycie, które trudno opisać słowami. Tegoroczna 26 piesza pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy wyrusza już w czwartek 8 sierpnia pod hasłem: „Być solą ziemi.”
W pieszych pielgrzymkach uczestniczyłem od czasów szkoły średniej. Wyruszam po raz kolejny jako mąż, ojciec i katecheta (co prawda tylko w wersji skróconej na dwa dni). Jak zawsze będę będę szedł ze swoimi intencjami, do których dołączam intencje naszej parafii, a szczególnie za dzieci i młodzież. Choć zostało już niewiele czasu zachęcam i zapraszam każdego, a szczególnie tych z którymi obecnie jest mi najbliżej: rodziny z dziećmi i młodzież.Drodzy młodzi przyjaciele nie wszyscy mogliśmy uczestniczyć fizycznie w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janerio, ale piesza pielgrzymka może być dla nas w pewnym sensie duchowym przedłużeniem tych wielkich dni, a słowa i pytania papieża Franicszka możemy rozważać w czasie pieszej pielgrzymki: „Dziś dobrze wszystkim zrobi zapytać szczerze samych siebie: w kim pokładamy ufność? W nas samych, w rzeczach czy w Jezusie? Wszyscy mamy często pokusę, aby stawiać siebie w centrum, sądzić, że jesteśmy osią świata, że to my sami budujemy swoje życie lub że posiadanie, pieniądze czy władza dają szczęście. Ale wszyscy wiemy, że tak nie jest! Oczywiście posiadanie, pieniądze, władza mogą dać chwilę upojenia, złudzenie, że jest się szczęśliwym, ale ostatecznie to one nas posiadają, pobudzają nas do posiadania coraz więcej, aby nigdy nie być zaspokojonymi. A w końcu jesteśmy «przeładowani», ale nie nakarmieni, i bardzo smutny jest widok młodzieży «przeładowanej», ale słabej. Młodzież ma być silna, karmić się swą wiarą, a nie przeładowywać się innymi rzeczami”.  (papież Franciszek) Zapraszam aby się doładować wiarą i miłością Chrystusa i stawać się solą ziemi.

Krzysztof Gospodarzec