Category Archives: Wpisy po Polsku

Msza sw. – Piąta Niedziela Wielkego Postu

Msza Święta z 5. Niedzieli Wielkiego Postu, odprawiana w konkatedrze św. Józefa w Brooklynie, przez ks. Proboszcza naszej parafii, ks. Marka Sobczaka CM.

Komunia duchowa

Kiedy w tych trudnych dniach, gdy kościoły są zamknięte i brakuje nam możliwości przyjmowania Komunii świętej sakramentalnej, a potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim chwilom w życiu, do walki z lenistwem, małodusznością, z pokusami – to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i na śmierć męczeńską.

Tak jak to bywało przez wieki, nie zawsze była czy będzie okazja do przystąpienia do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową. Staraj się wtedy modlić do Boga i wołaj do Niego z głębi duszy:

„Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedy miał(a) oderwać od Ciebie!”

Continue reading Komunia duchowa

KOMUNIKAT DIECEZJALNY z dnia 17 marca 2020

KOMUNIKAT DIECEZJALNY z dnia 17 marca 2020

Agencja federalna „The Centers for Disease Control” wydała zalecenie, aby unikać spotkań towarzyskich z udziałem 10 lub więcej osób. Z tego powodu oraz w celu promowania zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich, w tym duchowieństwa, którzy muszą nadal dbać o duchowe potrzeby ludu Bożego, wdrażamy następujące zasady do odwołania.
• Wszystkie Msze publiczne są zawieszone. To orzeczenie obowiązuje do odwołania.
• Msze zamówione w parafii muszą być odprawione. Msze swięte kapłani będą odprawiać prywatnie, bez udziału ludu Bożego.
• Zakaz obejmuje także wszelkie nabożeństwa, w tym prywatne, które mogłyby potencjalnie zgromadzić grupy ludzi, nawet takie jak wspólne odmawianie różańca.
• Msza Krzyżma NIE będzie odprawiana publicznie. Biskup odprawi Mszę św. w Katedrze, a oleje będą dostępne do dystrybucji w wyznaczonych miejscach w diecezji.
• Nabożeństwa i Liturgie Wielkiego Tygodnia NIE będą odprawiane publicznie w parafiach. NIE będzie żadnych publicznych uroczystości, nawet na zewnątrz.
• Wielkanocne sakramenty dla kandydatów RCIA i katechumenów smuszą być odłożone.
• Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna będą odprawiane przez biskupa w katedrze bez obecnosci wiernych i będą transmitowane przez telewizję.
• Odwołane są też Sakrament Bierzmowania oraz Pierwsze Komunie Swięte.

Ważne Ogłoszenie Diecezji Brooklyn z dnia 14 marca 2020

Nieautoryzowane tłumaczenie polskie

Biorąc pod uwagę ciągłe i rosnące zagrożenie rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, biskup DiMarzio postanowił, że wszystkie publiczne msze zostaną odwołane w diecezji Brooklyn od poniedziałku 16 marca do odwołania. Dotyczy to zarówno mszy w dni powszednie, jak i w niedziele. Pogrzeby i śluby będą dozwolone, ale powinny być ograniczone tylko do członków rodziny. Obchody chrztu parafialnego powinny ograniczać się tylko do rodziny, jeśli nie można ich odłożyć. Bierzmowanie powinno być sprawowane wraz z obrzędem bierzmowania bez Mszy, jeśli to konieczne, w porozumieniu z biskupem wyznaczonym do sprawowania bierzmowania.

Wiernym diecezji przypomina się, że biskup wydał już zwolnienie z obowiązku uczestniczenia we Mszy w niedzielę. Obowiązek świętowania Dnia Pańskiego można wypełnić, zachowując postawę modlitewną oraz poprzez modlitwę osobistą i rodzinną.

Zachęcamy również wiernych do oglądania celebracji Eucharystii w telewizji. Dla przykładu:

Sobota o 18.00: msza nagrana wcześniej z koscioła Niepokalanego Poczęcia na Jamajce (j. angielski)

Niedziela o 11: msza na żywo z katedry St. James w centrum Brooklynu (j. angielski)

Niedziela o 13:30: msza z konkatedry Sw. Jozefa (j. hiszpański)

Katolicką stację NET-TV można oglądać w Nowym Jorku na Spectrum (kanał 97), Optimum (kanał 30) i FIOS (kanał 48). Można rownież oglądać msze na www.netny.tv

(moża rownież ogladać msze swięte na kanale EWTN www.ewtn.com oraz po polsku w telewizji TRWAM   www.tv-trwam.pl ).

W świetle utrzymującego się kryzysu sytuacja jest dokładnie monitorowana i nastąpi aktualizacja. Gdy przeżywamy ten trudny czas módlmy się prywatnie, zwłaszcza za wstawiennictwem Matki Bożej z Guadalupe, za chorych, za personel medyczny i za wszystkich ludzi.

Apel Katolicki 2020 rozpoczęty!

W tym tygodniu rozpoczyna się doroczny Apel Katolicki (ACA2020). Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w ubiegłorocznej zbiórce. Prosimy dzisiaj, aby wszyscy parafianie i goście naszej parafii, po głębokiej modlitwie, podjęli decyzję o wielkości swojego daru na tegoroczny Apel. Dzieła i posługi, które są prowadzone dzięki darowiznom pomagają osobom potrzebującym w naszej diecezji obejmującej Brooklyn i Queens w sposób, którego żadna parafia sama nie może zaoferować. Zapewniamy, że datków na Doroczną Apel Katolicki nie można wykorzystać w celu zaspokojenia roszczeń związanych z nadużyciami ani do celów innych niż zamierzone. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia krótkiego wideo ACA 2020 na stronie internetowej: CFBQ.org/ACAVideo

Doroczny Apel Katolicki 2020

Rozpoczyna się Doroczny Apel Katolicki 2020. Każda parafia musi mieć grupę ludzi, którzy wspólnie będa zabiegali o to, aby parafia osiągnęła finansowy cel wyznaczony parafii. Potrzebujemy kilku ochotników chętnych do włączenia się do tej grupy. Na początek poszukujemy także dwóch ochotników, którzy poszli by z księdzem proboszczem na pierwsze zebranie w ramach Apelu 2020. Zebranie będzie w czwartek 20 lutego o godz. 18:30 w parafii Matki Bożej z góry Karmel. Zgłoszenia przyjmuje ksiądz proboszcz, który z góry dziękuje za zrozumienie i pomoc.

ŻYCZENIA

S T A M T Ą D  D O  T A M
A co mi tak dzisiaj w duszy gra?
Kiedy staję na krawędzi lat
By zrobić następny krok,
Kolejny – w Nowy 2020 Rok !
To nie jest sen
Co trzyma nas w iluzji,
Lecz twarda rzeczywistość
Przybyła stamtąd i kamienieje,
Aż do obiecanej paruzji
Gdy dni, jak paciorki różańca,
Przybliżają nas nieuchronnie do Prawdy,
Która nie może być niczym,
Bo ona była, jest i będzie,
Świecąc jak światełko w tunelu,
Biegnącego stamtąd do tam,
A co mi tam, co było a już nie ma,
I nigdy już nie wróci…
A co mi tam, co będzie tylko moją niewiadomą,
Zamienioną w przyszłość, daj Boże.

Marian Retelski
Warszawa, na Nowy Rok 2020
Dużo zdrowia i błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym Nowym Roku – życzy Marian