Category Archives: Posts in English

DZIĘKUJEMY!!! /// THANK YOU!!!

Praised be Jesus Christ!
Another week of pandemics and closed churches … This separation with parishioners and the inability to pray together is becoming more and more troublesome. We want to believe that all restrictions are set to protect the weakest as well as the healthiest from catching this unpleasant and often deadly disease.
That is why we are waiting with patience for an end of restrictions and for the day when we meet at our church for the Sunday liturgy of the Holy Mass.
We are grateful for your financial support for our parish. Your donations that are sent electronically or by mail are truly appreciated. May good God reward your goodness of heart and generosity, Dear Parishioners and Friends. Thank you for all support received from you.


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Kolejny tydzień pandemii i zamkniętych kościołów… Coraz bardziej dokuczliwa staje się ta rozłąka z parafianami i wspólną modlitwą. Wierzymy, że wszelkie restrykcje mają za zadanie chronić najsłabszych i najzdrowszych od zarażenia się tą nieprzyjemną i często śmiertelną chorobą.
Dlatego z cierpliwością czekamy na złagodzenie obostrzeń i na dzień, kiedy spotkamy się na niedzielnej liturgii mszy świętej.
Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za wspieranie naszej parafii swoimi datkami przesyłanymi elektronicznie czy za pomocą poczty. Niech dobry Bóg wynagradza Waszą dobroć serca i szczodrość, Drodzy Parafianie i Przyjaciele. Serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie otrzymane od Was.

Canonical Visitation 2020 // Biskup Mroziewski

On the first Sunday of March, Bishop Witold Mroziewski came to our parish with so called the Canonical Visitation. Please find below photos from his visit. Mrs. Zosia Zeleska-Bobrowska is author of all photos

Na początku marca ks. Biskup Witold Mroziewski oficjalnie odwiedził naszą parafię w ramach tak zwanej Wizytacji Kanoniczej. Poniżej jest galeria zdjęć z tej mszy świętej. Autorką zdjęć jest znana z prasy polonijnej pani fotograf  Zosia Zeleska-Bobrowski, której serdecznie dziękujemy za zdjęcia.

Continue reading Canonical Visitation 2020 // Biskup Mroziewski

Pentecost Sunday

The Easter season concludes with Pentecost Sunday, commemorating that day in the budding Church when the Father and the Son poured out the Holy Spirit in a special way on the Apostles and they took up the mission of proclaiming the Gospel throughout the whole world. The Holy Spirit throughout the Church’s history has showered down gifts upon her to keep her faithful to the teaching she’s received from Our Lord, and to keep the fires burning to inspire hearts to turn to Our Lord and be reconciled with God and with man. Continue reading Pentecost Sunday

Live streaming from our church!

Appeal!
Many older people do not have Facebook account, but browse the internet or use text messages on their cells. Please, send these people a link to the transmission of the Holy Mass from our church. When the Facebook transmission begins, press the SHARE button, select COPY LINK, then paste this link to the text message to selected people who, after receiving the text message, should only click on the received link and see the transmission!
We will also try to make LIVE broadcast available on our website WWW.STSTANSKOSTKA.ORG