Category Archives: Useful Information / Przydatna Informacja

Containing important or useful info

WIELKI APEL !!!

Jak wiemy, w Bejrucie, stolicy Libanu, kilkadni temu doszło do ogromnego wybuchu w porcie.
Pracujący w Libanie, Ojciec kapucyn Paweł Bielecki, doskonale znany wielu z nas, pisze w mailu:
“Źle jest, ale musimy dać radę….  Straciliśmy wszystko, zostaly mury.
Drobne obrażenia mamy, ale całe miasto ruina…, ludzie stracili wszystko. Z przychodni zostały tylko mury. 2 pielęgniarzy nie żyje.
Smród jest straszny od tych chemikaliów.
Dziś rano wciąż znajduja zmarłych w budynkach.
Przeżyłem 2 wojny w Libanie,  tak jeszcze nie bylo…”
Jako kapłan i lekarz, Ojcec Paweł zawsze pomagał wszystkim ludziom potrzebujacym pomocy. Jego klinika znajduje się w całkowicie zniszczonej dzielnicy chrześcijańskiej, która jest w sąsiedztwie portu. Pomóżmy jego dziełu i ludziom Bejrutu finansowo. Datki można wpłacać ma konto:
Fr. Paul Bielecki -Lebanese Mission Help
(adres na żądanie banku przy transferze:  213 Stanton St,
NY, NY 11002)
CITI BANK
NEW YORK, USA
NUMER KONTA: 9997981170
routing numer:  021000089

LET US HELP!!!!

There was a huge explosion in Beirut, the capital of Lebanon.
The Capuchin Father Paweł Bielecki, who is well known to many of us and works for many years in Lebanon, wrote in his email:
“It is bad, but we have to live on ….
We have lost everything, only the walls are left.
We all have minor injuries, but the whole town is in ruins …, people lost everything. Only the walls are left of the clinic. 2 nurses are dead.
The stench is terrible from these chemicals.
They still find the dead in buildings this morning.
I survived 2 wars in Lebanon, it was not like that yet.”
As a priest and doctor, Father Paul always helped all people in need. His clinic is located in a completely dilapidated Christian neighborhood that is adjacent to the port. Let’s help his work and the people of Beirut financially. Donations can be made on the account:
Fr. Paul Bielecki -Lebanese Mission Help
(address of the account, if needed: 213 Stanton St, NY, NY 11002)
CITI BANK
NEW YORK, USA
Account Number: 9997981170
Bank Routing Number:  021000089

Important message / ważna wiadomość

      Below please find the links to the letters we received from people who need our support and help. Please read them and help those who are in need. Be a Good Samaritan.  Bring joy to those who are calling for help.
 ***
         Kliknij na poniższy link do strony na której zamieszczamy prośby od organizacji oraz indywidualnych ludzi, którzy piszą do nas wołając o pomoc. Poczuj się dobrym Samarytaninem. Jeżeli możesz, to pomóż tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Przeczytaj poniższe prośby i staraj się na nie odpowiedzieć.  Przynieś radość ludziom potrzebującym.

PROŚBY O POMOC —- HELP NEEDED

heart

NYC MASS MOB

Michael Cadigan, a student at the Catholic Newman Center at Queens College, has started a movement called NYC Mass Mob with the goal of helping struggling churches regain members. Each month, he will produce a list of the four poorest Catholic churches in New York City and the public can vote on them. The winning church will receive a visit from the Mass Mob, a large group of supporters who will attend mass at the church in hopes of bringing attention to the institution. “It’s a good way to show off churches that need a boost,” he said. “It raises money and awareness and inspires people to go back to their faith.”  Mob already has more than 100 supporters. When he is ready to launch the voting, those interested in participating can visit nycmassmob.com to cast their ballots.

Cadigan said he is hoping the movement grows in size and popularity as it continues and plans to visit one church every month, starting with smaller ones and working up to the larger churches in the city.  “Hopefully, it makes people interested in going to church again.”

www.NYCMassMob.com
www.Facebook.com/NYCMassmob

Say “Merry Christmas” today

Every Christmas, the media and PC police tell us, the Christian majority, what we can do and say to celebrate the birth of Jesus Christ. If you’ve had “enough” of this biased propaganda and believe in the true meaning of Christmas…now’s your chance to fight back and bring Christ back into Christmas.  As you know, Christmas is being twisted and turned, pushed and pulled by politically correct merchants who enjoy the ride on the Christmas sleigh…but won’t give Christ the recognition and honor he deserves. So, let’s challenge these stores with our wallets…and patronize only the stores that celebrate the true meaning of Christmas.

Continue reading Say “Merry Christmas” today

Komunia św. dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Przedstawiamy Państwu artykuł ks. Edwarda Gabryel z diecezji tarnowskiej, który otrzymaliśmy do publikacji w naszym biuletynie parafilanym, dotyczący często stawianego problemu – Komunia św. dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Autor w doskonały sposób wyjaśnia problem,  który dotyczy coraz wiekszej grupy parafian.  Zachęcamy do przeczytania tego artykułu z rozwagą. Autor podzielił swoją pracę na kilka części: Wstęp –  1. Nierozerwalność małżeństwa – 2. Katolicy, żyjący w związkach niesakramentalnych nie mogą przystępować do sakramentu pokuty i Komunii świętej – 3. Uczestniczenie małżonków niesakramentalnych w życiu Kościoła –  4. Kiedy małżonkowie rozwiedzieni, żyjący w nowych związkach niesakramentalnych mogliby przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej? – Zakończenie.

Continue reading Komunia św. dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Cohabitating Couples

Pastoral Letter of the Archbishop of Santa Fe, USA, about Cohabitating Couples…  “We are all painfully aware that there are many Catholics today who are living in cohabitation. The Church must make it clear to the faithful that these unions are not in accord with the Gospel, and to help Catholics who find themselves in these situations to do whatever they must do to make their lives pleasing to God”…   Read this important letter in the pdf file…

Serce Jezusa i Pierwsze piątki

Słowa Chrystusa skierowane do Małgorzaty Marii Alacoque: „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Serce Jezusa – znak miłości Boga do ludzi… Oto istota odprawiania pierwszych piątków miesiąca – nasza miłość do Serca Zbawiciela i wynagradzanie za grzechy ludzkości… A przy tym wspaniała obietnica…

Continue reading Serce Jezusa i Pierwsze piątki

Sacred Heart of Jesus and the 9 First Fridays

Why do we encourage to celebrate First Friday in such a special way???     St Margaret Mary Alacoque asks us for a special devotion to the Sacred Heart of Jesus, because through the Sacred Heart of Jesus devotion we are reminded about Jesus’ perfect love for mankind.  St Margaret Mary Alacoque had received special apparitions concerning devotion to the Sacred Heart of Jesus.

The first apparition took place on 27 December, the feast of Saint John the Evangelist, probably in 1673, while Margaret Mary was a nun in the Visitation convent at Paray-le-Monial.

Continue reading Sacred Heart of Jesus and the 9 First Fridays

Serce Jezusa i Pierwsze piątki

Słowa Chrystusa skierowane do Małgorzaty Marii Alacoque:  „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Serce Jezusa – znak miłości Boga do ludzi… Oto istota odprawiania pierwszych piątków miesiąca – nasza miłość do Serca Zbawiciela i wynagradzanie za grzechy ludzkości… A przy tym wspaniała obietnica… Continue reading Serce Jezusa i Pierwsze piątki

Sacred Heart of Jesus and the 9 First Fridays

Why do we encourage to celebrate First Friday in such a special way???     St Margaret Mary Alacoque asks us for a special devotion to the Sacred Heart of Jesus, because through the Sacred Heart of Jesus devotion we are reminded about Jesus’ perfect love for mankind.  St Margaret Mary Alacoque had received special apparitions concerning devotion to the Sacred Heart of Jesus.

The first apparition took place on 27 December, the feast of Saint John the Evangelist, probably in 1673, while Margaret Mary was a nun in the Visitation convent at Paray-le-Monial. Continue reading Sacred Heart of Jesus and the 9 First Fridays

W obronie życia…

Raz w miesiącu odprawiana jest w naszym kościele msza “w obronie życia”… Modlimy się o zakończenie zbrodni zabijania nienarodzonych dzieci, modlimy się o światło Ducha dla kobiet w ciąży, modlimy sie o poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej  śmierci…  Oto kilka myśli na ten temat zaczerpniętych z ulotki obrońców życia, bardzo sensownych…

Kobieta ma prawo do własnego ciała?

Urodzone dziecko nigdy nie jest częścią organizmu matki (matka i dziecko posiadają różne struktury genetyczne, często także i inne Continue reading W obronie życia…

Catholic Charities

Catholic Charities Brooklyn and Queens sees its mission as promoting unity among all persons by seeking to develop caring communities. To fulfill our commitment to providing humane social services to all our neighbors, Catholic Charities sponsors over 180 programs and services throughout the boroughs of Brooklyn and Queens. Our Catholic Charities Community Centers are located throughout Brooklyn and Queens to provide a wide array of services to support families and individuals as well as serve as a gateway to all Catholic Charities’ programs and services.

Outreach Project

During our recent Cluster meeting for clergy and laity we were asked to promote the Outreach Project which is ready to serve the people of our area.

Outreach is a premier provider and champion of quality, life-changing drug and alcohol abuse treatment and training services.  For nearly three decades, Outreach has reached out to build healthy lives throughout the New York Metropolitan Area. Continue reading Outreach Project

W walce z uzależnieniami…

Podczas ostatniego spotkania dekanatu przemawiał do zgromadzonych przedstawiciel organizacji Outreach Project, prosząc o upowszechnienie tej informacji.
Outreach Project – Greenpoint jest przychodnią uprawnioną do prowadzenia programów leczenia uzależnień od różnych substancji chemicznych. Przychodnia posiada licencję wydaną przez Urząd do spraw Nadużywania Alkoholu i Innych Substancji Uzależniających w Stanie Nowy York (New York State Office of Alcohol and Substance Abuse Services) i stanowi oddział niedochodowej organizacji Outreach Development Corporation, Inc. Continue reading W walce z uzależnieniami…