Category Archives: Useful Information / Przydatna Informacja

Containing important or useful info

St. Gianna, a patron for infertile couples

Giving Witness  –  St. Gianna, a patron for infertile couples, honored in Manhattan.

One of the Church’s newer canonized saints was honored in Manhattan this week, with an unusual twist. Among those paying tribute to her was her son.
St. Gianna Beretta Molla may be the first saint ever canonized while her children are still alive. She spent her life in her native Italy as a physician, wife and mother. In 1962, pregnant with her fourth child, she developed a uterine tumor. She refused to have an abortion or hysterectomy, and insisted that if a choice had to be made between herself and the baby, doctors were to save the baby.  Continue reading St. Gianna, a patron for infertile couples

Resources – body, love, sexuality, marriage

The following list contains some excellent resources for teenagers and young adults to help you learn more about the Theology of the Body, as well as the truth and meaning of human sexuality, gender, and related issues.

Books and Resources on the Theology of the Body Continue reading Resources – body, love, sexuality, marriage

Be a Vincentian in spirit – Help Haiti

In 2009, the international leadership of the Vincentian Family, which encompasses all those who find inspiration from the life and the legacy of St. Vincent de Paul, join Haitian microfinance institution Fonkoze to initiate a pilot project that would enable people worldwide to loan or donate to businesses in Haiti, the poorest country in the Western Hemisphere and one of the poorest on earth.

 The Web site —  Zafen.org — was launched in 2010 to commemorate the lives and works of St. Vincent de Paul (1581-1660) and St. Louise de Marillac (1591-1660), two individuals who dedicated their lives to serving people living in poverty . On the 350th anniversary of their deaths, Zaf?n was established with the objective of having a positive impact on Haiti’s economic, social and physical environment by providing micro, small and medium sized enterprises with enhanced access to capital.  Zaf?n strives to achieve this aim through:    Continue reading Be a Vincentian in spirit – Help Haiti

AA po polsku

SPOTKANIA GRUPY AA

Dzisiaj Anonimowi Alkoholicy, to około 2 miliony mężczyzn i kobiet na całym świecie, którzy spotykają się regularnie, aby dzielić się swoimi doświadczeniami, siłą i nadzieją.  Nasze codzienne życie poprawiło się, w porównaniu z tym, czym było poprzednio.

Spotkania polskojęzycznych Grup AA w Nowym Jorku odbywają się codziennie, w następujących miejscach i czasie:   Continue reading AA po polsku

Marrying in Church is a right only for those who believe in Christian marriage, says Pope

Marrying in Church is a right only for those who believe in Christian marriage, says Pope
1/23/2011 5:32:00 PM -AsiaNews

The importance of the canonical and pastoral preparation for marriage focus of words addressed by Pope Benedict XVI to the Roman Rota. The bride and groom should be aware of and want this act that ultimately aims to holiness of life. This also to avoid future annulments.
Getting married in church is a right only if you believe in “true marriage” that is, an act for the realization of the “integral good, human and Christian, of the spouses and of their future children, ultimately projected towards the holiness of their lives”. From here, follows the importance of preparation for Christian marriage, also to avoid annulments, which were at the heart of Benedict XVI address delivered today to members of the Tribunal of the Roman Rota, received at the beginning of the judicial year.
“The canonical dimension of marriage preparation – began the Pope – is perhaps not an immediately perceived element” both because the preparation phase holds “a very modest, if not insignificant, place “, and because “there is a widespread mentality that the examination of the spouses, the publication of banns and other appropriate means to carry out the necessary pre-marital investigations, of which marriage preparation courses are a part, are purely formal obligations. In fact, it is often assumed that, in admitting the couples for marriage, pastors should proceed with speed, as it regards the natural right of people to marry”.
The fact, however, is that “there is no marriage of lives and another of law: there is only one marriage, which is constitutionally a real legal bond between a man and a woman, a bond based on the true dynamics of conjugal life and love. The marriage celebrated by the spouses, the marriage that is dealt with both pastorally and in canonical doctrine, are one single natural and salvific reality, the wealth of which certainly gives rise to a variety of approaches, however without ever losing its essential identity. The legal aspect is intrinsically linked to the essence of marriage. This is understandable in light of a non-positivistic concept of law, but considered from the perspective of relationality according to justice.”
Therefore, the “right” to marriage in church, “presupposes that the individuals can and intend to really celebrate it, in the truth of its essence as taught by the Church. No one has the right to a wedding ceremony”, because the right to marry “refers to the right to celebrate an authentic marriage”. The “right to marry, then, would be denied “where it was obvious that the basis for its exercise are absent, where the required capacity to marry is obviously lacking, or where the will poses an objective that is in contrast to the natural reality of marriage. ”
Marriage preparation, therefore, is an issue that requires “the greatest pastoral care” in the formation of the couple and in “testing their convictions regarding the obligations required for the validity of the Sacrament of Marriage. Serious discernment in this matter will avoid impulsive decisions or superficial reasons that lead two young people to take on responsibilities that they will not know how to honour”.
Given the different means available for a “careful preparation and examination” among which ” the pre-marital exam stands out”, an effective pastoral action aimed at preventing marriage annulments can be developed. All efforts must be made to stop, as much as possible, the vicious circle that often occurs in the granting of admission to marriage, without adequate preparation or a serious examination of the requirements for its celebration, and a judicial declaration that sometimes just as easily, but of an opposite nature, considers marriage invalid solely on the basis of finding in favour of failure.
It is true that not all reasons for a possible declaration of nullity can be detected or perceived in preparation for marriage, but, equally, it would be wrong to hinder access to marriage on the basis of unfounded assumptions, such as, believing that nowadays, people are generally incapable or have only an apparent matrimonial will”. For this reason, even though canon law requires specific and particular knowledge, all those committed in the pastoral field must be aware of their responsibilities in this area.

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest wspólnot ą apostolską Kościoła Rzymskokatolickiego. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną kościelną i cywilną.

 Formacja jest realizowana poprzez:
1/ codzienną modlitwę osobistą,
2/ uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii,
3/ lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych
4/ kierownictwo duchowe,
5/ spotkanie w grupach formacyjnych,
6/ rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki.

 Działalność apostolska jest realizowana poprzez:
1/ trud osobistego nawracania się,
2/ świadectwo życia chrześcijańskiego,
3/ zakładanie nowych wspólnot Ruchu, 3/ zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego,
4/ niesienie pomocy rodzinom, zwłaszcza zagrożonym,
5/ wspieranie duchowe i materialne ludzi chorych, cierpiących i zagubionych,
6/ upowszechnianie nauczania Kościoła przede wszystkim w dziedzinie małżeństwa, rodziny i wychowania,
7/ inne działania w zależności od potrzeb lokalnych.

DUCHOWOŚĆ:
1. Duchowość Ruchu zapisana jest w Testamencie Chrystusa z Krzyża. Członkowie Ruchu podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Jego słowach „Oto Matka twoja”(J19,27), za  przykładem św. Jana Apostoła, pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Na tej drodze stałym pokarmem dla członków Ruchu jest Słowo Boże i Eucharystia.
2. Wzorem dla członków Ruchu jest życie Świętej Rodziny w Nazarecie. Uczy ono, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem
3. Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez Św. Faustynę Kowalską oraz z nauczania sługi Bożego Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia Maryi.
4. Istota duchowości Ruchu wyrażona jest w Akcie oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi. Członkowie Ruchu mogą potwierdzać pragnienie życia duchowością poprzez składanie powyższego Aktu.

 Świadectwa Ludzi:

„Moje spotkanie z Ruchem stało się dla mnie impulsem do mego nawrócenia. W Ruchu poznałem głębiej i pokochałem PismoŚwięte, Eucharystię, adorację i spowiedź. Dla mnie jest to niewątpliwa łaska.”      M.

 „Łaska wejścia na drogę formacji duchowej w RRN otwarła mnie na praktyczne doświadczenie życia wiarąi obecnością Jezusa w codzienności. Dotąd nigdzie się z taką formą doświadczenia nie spotkałam. Uczy mnie ono patrzeć na to, co mnie spotyka w zupełnie innym świetle, jako na dobro otrzymywane z rąk miłującego Ojca.” Helena

 Spotkania w naszej parafii:

Rodziny Nazaretańskie” spotykają  się w każdy piątek wieczorem po mszy świętej wieczornej to jest o godzinie 20.00 (8 PM) w salce Oazy na 1 piętrze (2fl).
Spotkania rozpoczynają się i kończą modlitwą, jest poruszany temat do dyskusji, jest chwila medytacji i wymiany zdań na postawiony temat.    Zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane pogłębianiem swojej duchowości.

Opiekun grupy – ks. Jarosław Lawrenz

*****************************************************************

CREDO RUCHU RODZIN NAZARETANSKICH W USA

1. Wierzę, że jestem głęboko i osobiście kochany przez Boga w Trójcy Jedynego z całą prawdą o mnie i dlatego że jestem człowiekiem małej wiary i słabej miłości, Jezus powierzył mnie Swojej Matce w godzinie Jego śmierci w osobie świętego Jana Apostoła, który reprezentuje nas wszystkich, wykazując w ten sposób Jego szczególne zamiłowanie do mnie, Jego umiłowanego dziecka.

2. W związku z tym zawierzeniem, pragnę zwracać się nieustannie do Maryi Matki Boga, która jest Jego Specjalnym instrumentem, prosząc Ją, aby pomagała mi w pielgrzymce wiary, nadziei i miłości, otwierając mnie bardziej na Jego świętą wolę i Jego miłosierdzie, przez naśladowanie skromnego życia Świętej Rodziny z Nazaretu.

3. Wierzę, że Matka Boża jest zawsze ze mną, po mojej stronie, i że niesie mnie w swoich ramionach blisko Jej Niepokalanego Serca, ponieważ potrzebuję jej specjalnej pomocy w każdym aspekcie mojego życia. Ta wspaniała prawda jest mi przedstawiona poprzez Jej słowa skierowane do św. Jana Diego, którego staram się naśladować przez całe moje życie.

4. Wierząc, że Matka Jezusa jest również moją Ukochaną Matką, i że zawsze jestem Jej najbardziej ukochanym dzieckiem, ośmielam się nazywać ją “Mamą”, podczas gdy Ona uczy mnie rezygnacji z siebie dla Boga poprzez Jej otwartość na “duchowość wydarzeń”, zwłaszcza w doświadczeniach, których nie rozumiem.

5. Wierzę, że żyjąc w osobistej komunii życia z Matką Najświętszą przez działania Ducha Świętego, jestem w stanie otrzymać łaski odkupieńczej ofiary Jezusa obecnie szczególnie w tajemnicy Eucharystii i sakramentu pojednania, które stanowią dla mnie źródło i szczyt życia Kościoła.

6. Przekonanie to budzi we mnie pewność i zaufanie do Jego niezgłębionej Miłości i Miłosierdzia, że mój grzech może stać się “winą szczęśliwą “, zarówno w moim życiu jak i w życiu Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa, które spotykam w sposób szczególny poprzez dzielenie się wiarą w grupach parafialnych, w których ja i inni są zachęcani jesteśmy do odkrywania radosnej ścieżki częstych powrotów do Ojca, zwłaszcza w sakramencie spowiedzi, prawdziwej drogi do świętości i szczęścia.

7. Uznaję, że moja duma i zniekształcona miłość własna, powodują we mnie skrajny narcyzm, z którego mogę być uratowany przez miłość Maryi. Pragnę rozważać Miłość Jej Syna do mnie i uczynić Ją, moją codzienną “żywnością” w jej kochających ramionach. Z Nią, pragnę, wybierać ścieżkę pokory, jako moją stałą postawę, manifestującą się zwłaszcza w sposób jaki spotykam dzieci Boże i rozważam Słowo Boże.

8. Ze względu na moją szczególną zdolność do przywłaszczania sobie wszelkich zasług, pragnę dziękować Maryi za wszystko co robię, a tym samym dołączać się do Niej wychwalając Boga w duchu Jej Magnificat. Z prostą radością, wierzę, w słowa Jezusa: “Beze mnie nic uczynić nie możecie”. Dlatego liczę na Boże miłosierdzie, a także wskazówki Jego Kościoła poprzez kierownictwo duchowe w ramach uprawnień lokalnych Ordynariuszy i Biskupa Rzymu.

9. Wierzę, że Matka Boża pragnie pilnie rozpowszechniać Miłości Jej Syna, przeze mnie i ze mną. W Jej kochających ramionach, uczy mnie, jak służyć i bronić, w duchu i prawdzie, święty Kościół katolicki i autorytet naszego Ojca Świętego.

10. Wierzę, że Matka Najświętsza pomaga mi skupiać się na życiu chwilą obecną gdzie Bóg spotyka mnie takim, jakim jestem, grzesznika, i że mnie przygotuje na godzinę mej śmierci tak, że Ona i ja razem przejdziemy do Nieba, chwaląc Bożą Miłości miłosierdzie na wieki. Nabywam tą postawę śmiałego zaufania i pewności w Miłosierdzie Boże, naśladując Św. Jana Diego i św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którzy oboje wiedzieli, że są ukochanymi dzieci Maryi.