Category Archives: Przydatna Informacja

WIELKI APEL !!!

Jak wiemy, w Bejrucie, stolicy Libanu, kilkadni temu doszło do ogromnego wybuchu w porcie.
Pracujący w Libanie, Ojciec kapucyn Paweł Bielecki, doskonale znany wielu z nas, pisze w mailu:
“Źle jest, ale musimy dać radę….  Straciliśmy wszystko, zostaly mury.
Drobne obrażenia mamy, ale całe miasto ruina…, ludzie stracili wszystko. Z przychodni zostały tylko mury. 2 pielęgniarzy nie żyje.
Smród jest straszny od tych chemikaliów.
Dziś rano wciąż znajduja zmarłych w budynkach.
Przeżyłem 2 wojny w Libanie,  tak jeszcze nie bylo…”
Jako kapłan i lekarz, Ojcec Paweł zawsze pomagał wszystkim ludziom potrzebujacym pomocy. Jego klinika znajduje się w całkowicie zniszczonej dzielnicy chrześcijańskiej, która jest w sąsiedztwie portu. Pomóżmy jego dziełu i ludziom Bejrutu finansowo. Datki można wpłacać ma konto:
Fr. Paul Bielecki -Lebanese Mission Help
(adres na żądanie banku przy transferze:  213 Stanton St,
NY, NY 11002)
CITI BANK
NEW YORK, USA
NUMER KONTA: 9997981170
routing numer:  021000089

Important message / ważna wiadomość

      Below please find the links to the letters we received from people who need our support and help. Please read them and help those who are in need. Be a Good Samaritan.  Bring joy to those who are calling for help.
 ***
         Kliknij na poniższy link do strony na której zamieszczamy prośby od organizacji oraz indywidualnych ludzi, którzy piszą do nas wołając o pomoc. Poczuj się dobrym Samarytaninem. Jeżeli możesz, to pomóż tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Przeczytaj poniższe prośby i staraj się na nie odpowiedzieć.  Przynieś radość ludziom potrzebującym.

PROŚBY O POMOC —- HELP NEEDED

heart

Komunia św. dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Przedstawiamy Państwu artykuł ks. Edwarda Gabryel z diecezji tarnowskiej, który otrzymaliśmy do publikacji w naszym biuletynie parafilanym, dotyczący często stawianego problemu – Komunia św. dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Autor w doskonały sposób wyjaśnia problem,  który dotyczy coraz wiekszej grupy parafian.  Zachęcamy do przeczytania tego artykułu z rozwagą. Autor podzielił swoją pracę na kilka części: Wstęp –  1. Nierozerwalność małżeństwa – 2. Katolicy, żyjący w związkach niesakramentalnych nie mogą przystępować do sakramentu pokuty i Komunii świętej – 3. Uczestniczenie małżonków niesakramentalnych w życiu Kościoła –  4. Kiedy małżonkowie rozwiedzieni, żyjący w nowych związkach niesakramentalnych mogliby przystąpić do sakramentu pokuty i Komunii świętej? – Zakończenie.

Continue reading Komunia św. dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Serce Jezusa i Pierwsze piątki

Słowa Chrystusa skierowane do Małgorzaty Marii Alacoque: „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Serce Jezusa – znak miłości Boga do ludzi… Oto istota odprawiania pierwszych piątków miesiąca – nasza miłość do Serca Zbawiciela i wynagradzanie za grzechy ludzkości… A przy tym wspaniała obietnica…

Continue reading Serce Jezusa i Pierwsze piątki

Serce Jezusa i Pierwsze piątki

Słowa Chrystusa skierowane do Małgorzaty Marii Alacoque:  „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

Serce Jezusa – znak miłości Boga do ludzi… Oto istota odprawiania pierwszych piątków miesiąca – nasza miłość do Serca Zbawiciela i wynagradzanie za grzechy ludzkości… A przy tym wspaniała obietnica… Continue reading Serce Jezusa i Pierwsze piątki

W obronie życia…

Raz w miesiącu odprawiana jest w naszym kościele msza “w obronie życia”… Modlimy się o zakończenie zbrodni zabijania nienarodzonych dzieci, modlimy się o światło Ducha dla kobiet w ciąży, modlimy sie o poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej  śmierci…  Oto kilka myśli na ten temat zaczerpniętych z ulotki obrońców życia, bardzo sensownych…

Kobieta ma prawo do własnego ciała?

Urodzone dziecko nigdy nie jest częścią organizmu matki (matka i dziecko posiadają różne struktury genetyczne, często także i inne Continue reading W obronie życia…

W walce z uzależnieniami…

Podczas ostatniego spotkania dekanatu przemawiał do zgromadzonych przedstawiciel organizacji Outreach Project, prosząc o upowszechnienie tej informacji.
Outreach Project – Greenpoint jest przychodnią uprawnioną do prowadzenia programów leczenia uzależnień od różnych substancji chemicznych. Przychodnia posiada licencję wydaną przez Urząd do spraw Nadużywania Alkoholu i Innych Substancji Uzależniających w Stanie Nowy York (New York State Office of Alcohol and Substance Abuse Services) i stanowi oddział niedochodowej organizacji Outreach Development Corporation, Inc. Continue reading W walce z uzależnieniami…

Peregrynacja obrazu po domach…

W  115,  jubileuszowym, roku naszej parafii, przypada z utęsknieniem oczekiwana i bliska sercu beatyfikacja Jana Pawła II.
Duchowym przygotowaniem do beatyfikacji i wyrazem naszej wdzięczności za nią, jak i za 115 lat istnienia naszej parafii, niech będzie peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia po domach w naszej parafii, którą rozpoczęliśmy w niedzielę 13 lutego po wieczornej mszy świętej.

Wierzymy, że wiele rodzin zapragnie zabierać specjalnie przygotowany na tę okazje obraz Bożego Miłosierdzia do swojego domu, aby tam, modląc się wspólnie z bliskimi i sąsiadami, wypraszać dla siebie i dla całej naszej parafii łaski od Boga. Continue reading Peregrynacja obrazu po domach…

Pomoc dla bezdomnych

GRUPA PRO-LIFE ŚW. Wincentego a’PAULO zwraca się z prośbą do wszystkich LUDZI DOBREJ WOLI o pomoc bezdomnym rodakom w przeżyciu bieżącej zimy!  Możemy zapewnić im noclegi tylko w najzimniejsze noce! Gdy pogoda jest nieco bardziej sprzyjająca, możemy im pomóc, umożliwiając wejście do metra (subway).   Zbierają się oni przy wejściu: Greenpoint/Manhattan Avenues o 8 pm każdego dnia…..!   Bądźmy dla nich miłosiernymi samarytanami a nie surowymi sędziami !    ALKOHOLIZM jest uzależnieniem, chorobą, wynikającą, przede wszystkim, z negatywnego ustosunkowania się do świata, otoczenia i siebie samych!!!  Pomóżmy im zmienić to nastawienie przez okazanie im serca ! Jest to początek procesu zdrowienia, przynajmniej u niektórych z nich !!!   Więcej informacji udzielą:  Marian Meller – 718 383 1850,   Brat Jan: 718 389 7785.

Tydzień Szkół Katolickich

Rozpoczyna się dzisiaj Tydzień Szkół Katolickich w USA, który nawołuje do wszystkich katolików – Pomagajmy szkołom katolickim  bo są one prawdziwym skarbem Kościoła i całego społeczeństwa. Podobną zachętę wyraża Konferencja Episkopatu USA, przypominając, że szkoły katolickie to jedna z ważniejszych misji dla współczesnego Kościoła.

Jezus Chrystus był i jest nauczycielem. Uczył nas, jak modlić się do “Ojca naszego”  i dążyć do przebaczenia czerpiąc ze źródła wszelkiego miłosierdzia. Chrystus sam siebie określa, że jest Drogą, Prawdą i Życiem..  Dlatego też nauczanie jest istotną i integralną częścią życia Kościoła katolickiego. Na podobieństwo Jezusa, mamy uczyć, tak jak On nauczał. Taką misję prowadzą szkoły katolickie. Wspomagają rodziców w nauczaniu i podstawowym wychowaniu w duchu chrześcijańskim.   Continue reading Tydzień Szkół Katolickich

Kolędy w wykonaniu dzieci ŚSK

Kolędy i pastorałki polskie śpiewane przez dzieci z naszej parafii oraz dzieci ze Szkoły Św. Stanisława Kostki są do nabycia w kancelarii parafialnej. Kolędy są śpiewane po polsku i po angielsku, a nagranie jest bardzo ładne i profesonalne. Płyta kosztuje tylko $10 i może być wspaniałym prezentem świątecznym, który możemy zrobić dla przyjaciół w pracy czy rodziny tutaj lub Polsce. W ten sposób promujemy to co nasze!   ***  Zakup płytkę wysyłając czek na St. Stanislaus Kostka, 607 Humboldt Street.  Do czeku dołącz $2 za pierwsze 5 zamówionych płytek. Powyżej pięciu opłata będzie tylko $5 za wszystkie.

Continue reading Kolędy w wykonaniu dzieci ŚSK

Rekolekcje Adwentowe

Zapraszamy do kościoła Św. Stanisława Kostki na Rekolekcje Adwentowe w języku polskim, które wygłosi ks. Łukasz Sorys CM.  Temat rekolekcji – “One wiedzą, że miłość to czekanie”. Rekolekcje rozpoczną się na wszystkich msza świętych w weekend 11/12 grudnia, a zakończą się w środę 15 grudnia.  Program Rekolekcji Adwentowych jest następujący:  Początek na mszach niedzielnych  – w  sobotę – 19:00; w niedzielę: 7:30, 10:15, 11:30, 13:00 oraz 20:00.  Od poniedziałku do środy msze święte będą rano o godzinie 9:00 lub wieczorem o godzinie 19:00. Prze porannymi mszami będą wspólne modlitwy o godzinie 8:45. Continue reading Rekolekcje Adwentowe

Roraty

Od XII wieku znana jest w Polsce adwentowa Msza św. ku czci Matki Bożej, zwana roratami. Podczas tej Mszy pali się dodatkową, niegdyś siódmą, świecę symbolizującą Matkę Bożą, która jako gwiazda zaranna, jutrzenka poprzedziła przyjście na świat światła słonecznego, prawdziwej Światłości, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świeca Maryjna przybrana w białą wstążkę oznacza też przywilej niepokalanego poczęcia Maryi, jej czyste, święte i nieskalane życie poświęcone całkowicie Bożemu Synowi. Msza Roratnia jest odprawiana w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godzinie 6.30 rano. Rozpocznynamy ją pod chórem Continue reading Roraty

Rodzinny Kalendarz Adwentowy

klinknij tutaj…

Przewodnią myśl Adwentu stanowi oczekiwanie na przyjście Pana. Wskazuje na to już sama nazwa „Adwent”, pochodząca od wyrazu łacińskiego adventus. W języku kościelnym w pierwszych wiekach chrześcijaństwa słowo to przyjęło się do oznaczenia tajemnicy Objawienia. Adwent to zejście Boga do ludzi, aby ich opromienić światłem prawdy, to również przyjście Syna Człowieczego.  Continue reading Rodzinny Kalendarz Adwentowy

PODSTAWOWY PROGRAM TEOLOGICZNY

Diecezjalny Instytut Duszpasterski zaprasza na 10-tygodniowy  Podstawowy Program Teologiczny: „Wypłyń na Głębię” (20 godzin) w języku polskim. Kurs jest adresowany dla każdego, ale szczególnie zapraszamy: osoby zaangażowane w Radach Parafialnych, we wspólnotach parafialnych, wszystkich tych, którzy biorą czynny udział  w życiu parafialnym: lektorów, Szafarzy Eucharystycznych oraz tych wszystkich, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiary i wiedzy religijnej. Continue reading PODSTAWOWY PROGRAM TEOLOGICZNY