CCD PROGRAM

      RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH 

RELIGIOUS EDUCATION, FAITH FORMATION 2021/22

 I. Dear Parents we joyfully share information that new catechetical school year 2021-22 will be taught in person in school and parish building.   We plan to start the program on October 6, 2021

II. Registration:  If the weather conditions allow, the registration table will be outside of rectory (otherwise inside) . Please keep your distance while awaiting registration.

 English Registration September 15th, 2021 (Wednesday)           3.00-5.00 pm in Rectory  

Registration form and policyEnglish Registration form 2021

Registration fee: $180 for one child, $100 for second child and no fee for three or more children. Book pick up will be done in classes.

If you can not be at the registration time, please print registration form and policy and send to the parish address with registration fee (please write check for St. Stanislaus Kostka Parish) no later than September 15th, 2021:

 St. Stanislaus Kostka                                                                                            (Registration)                                                                                                                      607 Humboldt St.,                                                                                                      Brooklyn, NY 11222 

III. Calendar of the meetings and catechists click here:    

Classes will be held on Wednesday

classes 1-5 time 3:15pm- 4:15pm     

classes 6-8  time 4.30-5.30pm     

IV. CALENDAR click here:  Calendar 2021-22

————————————————————————————-

Contact info: Director of Rel. Ed.                                     Christopher Gospodarzec                                                                         tel. 631-875-8413, email: chriskostka607@gmail.com

————————————————————————————-

CONFIRMATION PROGRAM:

GRADE 8  image13

 

 

 

 

 

1. Major requirements of the program 

Baptism Certificate

Certificate of Eligibility for sponsor, click here to get form: SPONSOR ELIGIBILITY FORM

Essay about saint (or blessed) – name for Confirmation.

Confirmation Information form, click here to get the form: Confirmation Info 20180001

Letter to the Bishop, click here to get the sample:  List do biskupa 2020

Knowledge of required prayers.

Participation in Monthly Adoration on the following Saturdays

Participation in monthly Confession and weekly Sunday Mass.

2. Additional project : “Super Confirmation” :  Additional project – Super Confirmation

Informacje o Bierzmowaniu: 

Nazywając Bierzmowanie  sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Już wkrótce uroczysty moment przyjęcia sakramentu, ale przed nami ostatnie ważne wydarzenia.

I. Uzupełnienie brakujących dokumentów.

Każdy kandydat do dnia 7 marca jest zobowiązany przedłożyć komplet dokumentów o których informowaliśmy od początku roku. Są to następujące dokumenty i opłata:

  1. Certyfikat Chrztu
  2. Certyfikat Świadka SPONSOR ELIGIBILITY FORM
  3. Confirmation Information Form Confirmation Info 20180001
  4. Esej na temat patrona wybranego imienia Esej imie Bierzmowania
  5. List do Biskupa z prośbą o udzielenie Sakaramentu Bierzmowania (przykład listu: List do biskupa 2018)

.