CCD PROGRAM

      RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM IN ENGLISH 

rel edIn our parish we have two large religious education programs held in polish and English.

(If you look for information about Polish classes please go to the link katecheza w j. polskim.)

English program is held on Wednesday in three segments:

grades 1-4      3:15-4:30pm

grades 5-7     4:30-5:30pm

grade 8          5:30 – 6:15pm

1. Policy of our program Policy for Religious Education – Kostka

2. Calendar of meetings

3. Contact info: Director of Rel. Ed. Krzysztof Gospodarzec                   631-875-8413

CONFIRMATION PROGRAM: GRADE 8  (2019/20)image13

 

 

 

 

 

1. Major requirements of the program 

Baptism Certificate

Certificate of Eligibility for sponsor, click here to get form: SPONSOR ELIGIBILITY FORM

Essay about saint (or blessed) – name for Confirmation.

Confirmation Information form, click here to get the form: Confirmation Info 20180001

Letter to the Bishop, click here to get the sample:  List do biskupa 2020

Journal Book 2019-20:  Level 8 Journal Revised 2019 Calendar 2019-20

Knowledge of required prayers.

Tests and final exam.

Participation in Monthly Adoration on the following Saturdays

October 5th, November 9th, December 7th, January 4th, February 1st , March 7th, April 4th in upper Church at 8.00-9.00 pm

Participation in monthly Confession and weekly Sunday Mass.

2. Calendar for 2019-2020 Calendar 2019-20

3. Sacrament of Confirmation: Sunday, date will be announced in January 2020 

4. Additional project : “Super Confirmation” :  Additional project – Super Confirmation

Informacje o Bierzmowaniu: 

Nazywając Bierzmowanie  sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Już wkrótce uroczysty moment przyjęcia sakramentu, ale przed nami ostatnie ważne wydarzenia.

I. Uzupełnienie brakujących dokumentów.

Każdy kandydat do dnia 7 marca jest zobowiązany przedłożyć komplet dokumentów o których informowaliśmy od początku roku. Są to następujące dokumenty i opłata:

  1. Certyfikat Chrztu
  2. Certyfikat Świadka SPONSOR ELIGIBILITY FORM
  3. Confirmation Information Form Confirmation Info 20180001
  4. Esej na temat patrona wybranego imienia Esej imie Bierzmowania
  5. List do Biskupa z prośbą o udzielenie Sakaramentu Bierzmowania (przykład listu: List do biskupa 2018)
  6. Opłata $100 (gotówką lub czekiem wystawionym na St. Stanislaus Kostka Church)

W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów lub opłaty kandydat nie będzie mógł być dopuszczony do egzaminu, a w konsekwencji do sakramentu Bierzmowania. Opóźnione dostarczenie któregokolwiek z dokumentów po wyznaczonym terminie (7 marca) obciążone jest dodatkową opłatą $30.

II. Egzamin dopuszczający do Bierzmowania data………..

III. Próby uroczystości w dniach: ………………..

IV. Sakrament Bierzmowania data…………………..