Chorągiew Towarzystwa Kolektorów

29 sierpnia 2010 roku, podczas uroczystej mszy świętej koncelebrowanej, została poświęcona chorągiew Towarzystwa Kolektorów przy parafii Św. Stanisława Kostki w Brooklynie. Jest to pierwsza chorągiew Towarzystwa. Chorągiew została ufundowana przez długoletniego Prezesa Towarzystwa, pana Kazimierza Zamorę, a wykonana została w Polsce w jednym z klasztorów przez Siostry zakonne. Pan Kazimierz chciał w ten sposób podziękować Bogu za 77 lat życia.
Chorągiew jest dwustronna. Z jednej strony (biała) widnieje na niej wizerunek Św. Stanisława Kostki patrona parafii i napis – Św. Stanisławie Kostko, módl się za nami. Kolektorzy 2010. Ufundował K. Zamora. Na stronie niebieskiej jest postać Patrona Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz napis – St.Vincent de Paul – Pray for us. Usher Society 2010 (Święty Wincenty a Paulo – módl się za nami).
Chorągiew jest wyszywana złotą nicią. Jest to piękny dar dla zasłużonego w parafii Towarzystwa.
Kilka zdjęć z uroczystości: