Chrześcijanie nie powinni obchodzić Halloween!

Halloween jest przejawem okultyzmu i jest to święto antychrześcijańskie. Promuje ono strach i śmierć. Rodzice powinni być tego w pełni świadomi – pisze watykański "L’Osservatore Romano". Korzenie "Halloween" sięgają pogańskich obchodów święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Tę pogańską tradycję w drugiej połowie XX wieku zawłaszczają sataniści, którzy noc z 31 października na 1 listopada uważają za swoje największe w roku święto. Kroniki policyjne potwierdzają wzmożoną liczbę aktów przemocy o charakterze okultystycznym, nasilających się w tym właśnie czasie. Przychylne temu świętu są organizacje wolnomularskie (masońskie), okultystyczne a także New Age. Pewnie niewielu rodziców wie, że zbieranie słodyczy przez dzieci wywodzi się z  pogańskich zabobonów, według których, aby nie rozzłościć złych duchów, powinno się przygotować na ten dzień wiele rarytasów.

Niewinna zaś z pozoru wydrążona dynia jest z kolei pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia wizerunku demonów, których rolą było odstraszanie wszelakich nieszczęść. To również ówczesny symbol potępionych dusz. Warto tutaj także dodać, że zarówno podświetlona dynia, jak i czaszka, którymi tak chętnie ozdabiane są domy podczas Halloween, w przeszłości były symbolami czcicieli szatana.

W tym czasie dzieci przebierają się za śmierć, duchy, czarownice, nietoperze, czarne koty, gobliny, zombie, sowy, wampiry, duchy, demony czy za samego diabła. Znaczna część z tych postaci to symbole szatana i jego pomocników.

Nawet jeśli Halloween jest przez nas traktowane jako zabawa, rzeczywistość duchowa (złe duchy, demony) widzą ludzkie zaangażowanie wyrażone w pewnych znakach, symbolach, gestach i czynach. Oznacza to, że dochodzi do pewnego otwarcia – inicjacji na określony duchowy świat. Praktyka wielu egzorcystów pokazuje, że nawet nieświadoma zabawa w wywoływanie duchów, przyzywanie zmarłych czy przebieranie się za demony bądź śmierć może mieć groźne skutki w naszym życiu.

Halloween jest .. świętem" niebezpiecznym, bo spłycającym i ośmieszającym wartość życia duchowego i pozagrobowego, a czyni to z tym większą perfidią, że wzywa do zabawy właśnie w tych dniach, kiedy my chrześcijanie wspominamy pamięć naszych zmarłych i obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Ta uroczystość ma w swoim założeniu rozpalić w nas tęsknotę za Niebem, świętością, Bogiem, ale też przypomnieć o powinności pomocy w osiągnięciu Nieba naszym bliskim zmarłym przebywającym w czyśćcu. Ma wreszcie skierować nasze tak bardzo pochłonięte doczesnością myśli ku wieczności i wartościom nieprzemijającym.

W Piśmie Świętym czytamy: "Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie! Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła" (1Tes 5, 21-23).

Katechizm Kościoła Katolickiego tak wypowiada się na temat wszelkich praktyk okultystycznych: "Należy odrzucić wszelkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, wywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie tajemnych mocy. Praktyki te sprzeczne z czcią i szacunkiem – połączonym z miłującą bojaźnią – które należą się jedynie Bogu" (artykuł 2116). I dalej czytamy: "Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do opanowania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągnąć nadnaturalna władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekania się do interwencji demonów" (artykuł 2117)