CHURCHES REOPEN /// OTWARCIE KOŚCIOŁÓW

Diecezja Brooklyn otwiera kościoły na msze z udziałem wiernych od poniedziałku 29 czerwca!!! Będzie obowiązywała zasada 25% pojemności kościoła oraz maseczki i dotychczasowe obostrzenia higieniczne.

Diocese of Brooklyn reopens churches for public masses on Monday, June 29th, with 25% capacity limit!!!