Confessions — Dzień spowiedzi

Thursday (12/22) is the day of the Sacrament of Penance in our parish when we have guest priests to listen to individual confessions. This opportunity will be here from 6 – 8 PM. Please make an effort to prepare yourselves for Christmas!

W czwartek 22 grudnia witamy księży gości, którzy pomagają nam słuchać spowiedzi świętej w godzinach od 18:00 do 20:00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej okazji do przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia poprzez sakrament pokuty.