CZAS ZMARTWYCHWSTANIA . . .–refleksja

Było jeszcze ciemno, gdy Maria Magdalena udała się do Jego grobu i zobaczyła odsłonięty kamień. Nie wiedziała, co się mogło stać. Postanowiła zawiadomić tych, którzy się z Nim przyjaźnili. Reakcja była natychmiastowa: „Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył do grobu pierwszy. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna . . . Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę . . . Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych”. (J 20, 4-9) Wielkanoc, to święto radości, zwycięstwa Chrystusa nad złem i beznadziejnością. W tym — ROKU WIARY — Zmartwychwstanie Chrystusa nabiera w naszych oczach nowego blasku, zmartwychwstanie, to nie tylko Zmartwychwstanie Chrystusa, wtedy, w Jerozolimie po ukrzyżowaniu.To ciągłe nasze powstawanie z jakiejś martwoty w oparciu o tamto zmartwychwstanie, to ciągły powrót do młodości, ciągłe nasze odnawianie się w Ewangelii, w wierze.

Zestarzało się w nas chrześcijaństwo – nie Ewangelia, ale nasze rozumienie i przeżycie chrześcijaństwa. Istotne źródła życia chrześcijańskiego stały się dla wielu pustymi obrzędami. Niejeden znudzony formalizmem swojej religijności przestaje praktykować i dochodzi do ateizmu, bo mu chrześcijaństwo zwietrzało, a więc je wyrzucił i podeptał. Nie znał chrześcijaństwa, choć był chrześcijaninem, nie rozumiał chrztu, choć był ochrzczonym, później powie, że jest niewierzącym, to trzeba będzie raczej rozumieć że jest niewiedzący.

Badania nad polską religijnością stają się swoistym ostrzeżeniem. Zaledwie 18% Polaków, określających się jako wierzący, potrafi wymienić imiona ewangelistów. Sondaż wskazuje, że 43% głęboko wierzących Polaków jest zdania, że można się wyspowiadać z grzechu pierworodnego. Jedna trzecia z tej grupy jest w stanie wymienić dziesięć przykazań. Żadnego przykazania nie zna 27% badanych. Ci zaś, którzy tylko fragmentarycznie pamiętają dekalog, najczęściej (61%) wymieniają „nie kradnij” i (60%) „nie cudzołóż”. Wśród badanych 16% wierzących włącza do Pisma Św. katechizm. Niektórzy twierdzą, że w skład Biblii wchodzą . . . Gorzkie Żale . . . Niestety, smutna jest ta statystyka . . . Ktoś powie że to tylko sondaże, a one są niewiarygodne. Owszem, sondaże może nie do końca są wiarygodne, ale starają się coś znaczącego wskazać i myślę, że nie są bezzasadne. Tym bardziej potrzeba świadków wiary w Zmartwychwstanie. Potrzeba w Polsce, w Ameryce, w Europie, w świecie, w rodzinach . . . (Ks. L. Pintal)

Wielkanoc to święto wiary, ufności i życia! To dążenie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi — jak napisał św. Paweł w liście do Kolosan (por. Kol. 3,2) Wielkanoc to radość, że nienawiść została pokonana przez Miłość. Wielkanoc to nadzieja, że życie zawsze ma sens . . . Wielkanoc to przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych . . . Wielkanoc to życzenia dobra, ciepła i radości . . .

Ks. Józef Szpilski, C.M.