Czuwanie – o śmierci ks. Jerzego…

Polski Instytut Teatralny z Nowego Jorku przedstawił w niedzielę w  naszym kościele spektakl poświęcony pamięci męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, ściślej – pamięci jedenastu dni od porwania przez esbeków (19 X 1984) do opublikowania informacji o wyłowieniu martwego ciała kapelana Solidarności.  Polacy w kraju i na świecie przez jedenaście dni modlili się o jego ocalenie. Tylko trzej oprawcy wraz z wierchuszką służby bezpieczeństwa i nieukarani do dzisiaj mocodawcy z najwyższych władz peerelowskich (i zapewne ich moskiewscy nadzorcy) wiedzieli, że kapłan już nie żyje. Obok zasług Jana Pawła II czy Lecha Wałęsy to także jego ofiara krwi i jego męstwo utorowały Polsce drogę do wolności.
Janina Katelbach (znana jako Nina Polan), Wojciech Bukalski i Małgorzata Staniszewska, przy akompaniamencie mistrza fortepianu (i uznanego dyrygenta) Pablo Zingera w mozaice religijnych pieśni, reportażu z tamtych dni, relacji Waldemara Chrostowskiego, poetyckich modlitw i modlitewnych strof przedstawili ten okres trzeciej dekady pamiętnego października – okres czuwania.
W poezję i modlitwy tego poruszającego spektaklu artyści wplatali także słowa ks. Jerzego – np. z kazań podczas słynnych mszy św. za ojczyznę. Atmosferę dni czuwania jakże dokładnie oddaje “Modlitwa Bonawentury” (ks. Gralaka/Romockiego); oto fragmenty recytowanej przez występujących litanii:
Od niepewności każdej nocy
Od rozpaczliwej rąk niemocy
Od lęku przed tym, co nastanie
Uchroń nas Panie (…)
Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski
Od krzywd – lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas Panie…
Spektakl rozpoczęła “Bogurodzica” zaśpiewana basem przez Bukalskiego, a zakończyła nasza narodowa pieśń religijna – “Boże coś Polskę”.    (Poniższa relacja filmowa pochodzi z przedtsawienia w innym miejscu)…


Wcześniej  to przedstawienie zaprezentowano pod pomnikiem ks. Jerzego Popieluszki na Greenpoincie w 25 rocznicę śmierci księdza Jerzego.

Założony w 1984 r. przez Ninę Polan (artystkę wielu światowych scen teatralnych, która grała także w filmach, np. w “Sophie’s Choice”) Instytut ma w swym stałym repertuarze, prócz “Czuwania”, m.in. “Helenę – królową emigrantów”, “Mickiewicza i Litwę”, “Krakowiaków i górali”, “Pastorałkę” czy lekką “Powtórkę z Czerwonego Kapturka”. Warto, by gościł w naszych, polonijnych organizacjach i salach przykościelnych. Strona internetowa Polskiego Instytutu Teatralnego: www.poltheatreinst.com.