DOROCZNY APEL KATOLICKI – ACA 2018

aCA1-1Doroczny Apel Katolicki 2018

Wspierając Doroczny Apel Katolicki diecezji brooklyńskiej znany jako ACA2018 wspieramy następujące dzieła prowadzone w naszej diecezji:
* Catholic Charities – organizacja ta udziela wszechstronnej pomocy najbiedniejszym.

* Migration Services – ta grupa pomaga imigrantom.

* Katechizacja – wspieramy kształcenie w duchu wiary od dzieci poprzez dorosłych i osoby nawracające się na katolicyzm.

* Kapelanie szpitalne – to troska o potrzeby duchowe osób przebywającym w szpitalach i domach opieki.

* Powołania – programy krzewienia powołan do życia poświęconego Bogu w kapłanstwie czy zakonie.

Wyrazem wiary i miłości do Boga jest troska o potrzebujących i każdy katolik musi to czynić. A może i sami kiedyś skorzystamy z pomocy którejś z organizacji dobroczynnych, które dziś wspieramy?

Czy 8 dolarów miesięcznie do duży wydatek na takie cele? Wierzymy, że każda rodzina w parafii może złożyć takie zobowiązanie. Zachęcamy!

Jeżeli pragniesz złożyć datek to wypisz czek na „ Annual Catholic Appeal”. Na czeku napisz numer naszej parafii –  4219.   Wyślij na adres:
Annual Catholic Appeal 2018
Diocese of Brooklyn
P.O. Box 310
Kensington, CT 06037-0310