Drama Club invites! Zapraszamy na musical!

musical             

          You are invited to the SHOW!!!   Every year it has been a great performance! We believe that this year show will be even better. Please join us for the wonderful evening!

          Zapraszamy na przedstawienie KOŁA TEATRALNEGO uczniów Katolickiej Akademii Sw. Stanisława Kostki. Każdego roku były to wspaniałe przedstawienia. Wierzymy, ze I w tym roku będzie podobnie.