DZIĘKUJEMY PANI HALINO!

 W niedzielę, 31 października 2010 roku, Parafia Św. Stanisława Kostki uhonorowała panią Halinę Kalitka  za jej zasługi dla Kościoła i społeczności. Pani Halinie mija właśnie 35 lat od dnia, kiedy to została organistką w naszej parafii zajmując miejsce pana Czyńskiego, który przeszedł na emeryturę. Urodziła się w Niemczech, później rodzice przyjechali do USA.  Dziecko imigrantów, a potrafiła zdobyć dobre wykształcenie. Jej świetna gra na organach, wspaniały głos, biegłość w języku polskim i angielskim sprawiła, że była osobą szanowaną i jednocześnie rozchwytywaną. Pani Halina nie  odmawiała żadnej prośbie i pracowała bez wytchnienia przez całe życie dla wielu organizacji społecznych, politycznych, patriotycznych i kościelnych.  Nic więc dziwnego, że przedstawiciele takich organizacji jak Związek Narodowy Polski, Krakowianki i Górale Dance Group, polska Szkoła Dokształcająca im. Marii Konopnickiej, Katolicka Akademia Św. Stanisława Kostki, licznie wzięli udział w uroczystej mszy świętej o godzinie 9:00 odprawianej w intencji Jubilatki. Po zakończeniu liturgii dzieci i młodzież ofiarowali jej morze kwiatów, niektórzy wypowiedzieli jej piękne słowa podziękowania, a niektórym ze wzruszenia rwał się głos. Dzieci w polskich strojach otoczyły i wyściskały panią Halinę dziękując jej za jej dobroć i za to,  że dzieliła się muzyką i pieśnią z wieloma pokoleniami dzieci.
Jej silny, piękny głos i doskonałe umiejętności gry na instrumentach klawiszowych zawsze dodawały elegancji na wszelakich uroczystościach kościelnych, niosły pocieszenie rodzinom zmarłych podczas pogrzebów, czy też uświetniały wydarzenia patriotyczne i społeczne. Jej duchowa radość i zapał przenikał wiele chwil naszego życia parafialnego i szkolnego. Ale jej miłością są dzieci, którym poświęca każdą ilość swojego czasu ucząc je muzyki, śpiewu i tańca w organizacji Krakowianki i Górale Dance Group.
Pani Halina Kalitka jest osobą, która przyciąga innych swoją dobrocią, sprawia, że ludzie czują się radośniejsi. Zawsze miała dar jednania zwaśnionych, czy wprowadzania pogodnej atmosfery na trudnych próbach chóru.  Zawsze raczy nas swoim uśmiechem i traktuje z cierpliwością. I za to jej dziękujemy. Dziękujemy i wielbimy przede wszystkim Boga za to, że 35 lat temu powołał ją do służby w naszej szkole i parafii, gdzie do dzisiaj ofiarnie służy swoimi talentami. Niech Bóg Pani błogosławi, pani Halinko! Sto Lat!