Dzień Dziedzictwa Polskiego

Raz w roku, w październiku polonijne wspólnoty parafialne gromadzą się razem, aby świętować Diecezjalny Dzień Dziedzictwa Polskiego. To wspaniała okazja do wdzięczności Bogu za dar naszej kultury i dziedzictwa wiary jakże ważnej w historii naszego narodu. Ten dar jest nam dany i zadany. Dany za darmo i przynoszący wiele łask, a jednocześnie dany abyśmy dzielili się nim z następnym pokoleniem, a także z mieszkańcami tej ziemi.

Czasami może się nam wydawać, że jako emigranci tak niewiele mamy do zaoferowania Amerykanom. Tymczasem właśnie wiara Polaków umocniana przez wieki przez różne doświadczenia jest ogromnym skarbem i jednocześnie darem którym możemy i powinniśmy dzielić się z innymi.

Uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Dziedzictwa Polskiego, sprawowana będzie w Konkatedrze pw. Św. Józefa, o godzinie 3 po południu (856 Pacific Street, Brooklyn, NY 11238).

przyg. Krzysztof Gospodarzec