Ewangelizacyjne podróże pani Marii

Draminska W niedzielę 22 kwietnia 2012 gościliśmy w naszej parafii panią Marię Dramińską, artystkę-śpiewaczkę z Olsztyna. Pani Maria spotkała się z naszymi parafianami i dała świadectwo wiary w Misterium o Matce Bożej Królowej Polski. Zachęcała nas do pogłębienia naszej wiary w Boga na przykładzie życia Matki Bożej i Jej obecności w naszym Narodzie. Zachęcała nas szczególnie do modlitwy różańcowej, którą przekazała nam Najświętsza Matka, a którą tak bardzo ukochał błogosławiony Jan Paweł II, Papież. Świadectwo, poezja, słowo mówione i śpiewane w wykonaniu pani Marii brzmiały bardzo przekonywująco, choć ze względów ograniczeń czasowych były tylko przedsmakiem jej miłości do Boga.Pani Maria tak pisze o sobie: „Od 31 lat wykonuję Misteria w Kościołach w Polsce i poza jej granicami. A zaczęło się to w moim parafialnym kościele NSP Jezusa w Olsztynie, kiedy to Ks. Inf. dr Julian Żołnierkiewicz, mój proboszcz, zapytał mnie, czy nie wykonałabym jakiegoś koncertu religijnego w kościele. Ponieważ pracowałam wówczas w Filharmonii nad umuzykalnianiem młodzieży i dorosłych, a na umowach-zleconych jako solistka- śpiewaczka, wykonałam taki recital z koncertmistrzem Januszem Dondalskim- skrzypce. On wykonał kilka utworów muzycznych, a ja śpiewałam i powiedziałam kilka wierszy współczesnej poetki…”

Niech ewangeliczne ziarno, które zasiała wzejdzie w naszych sercach żyznym plonem modlitwy.

 

Strona Pani Marii Dramińskiej

 

Kompletny artykuł o Pani Marii