Fundacja Bł. Jana Pawła Drugiego w Nowym Jorku honoruje ks. Marka Sobczaka

Jume2011_790Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku corocznie honoruje polskich księży za posługę i poświęcenie dla fundacji i Polonii. W tym roku wyróżniono księdza Marka Sobczaka.

Nastąpiło to podczas uroczystego bankietu, który odbył się w niedzielę, 5 czerwca 2011, w Princess Manor na Greenpoincie. Ksiądz Marek Sobczak jest proboszczem parafii św. Stanisława Kostki w Brooklynie, która w tym roku obchodzi 115 lecie istnienia, a ks. Marek dziękuje Bogu za 30 lat kapłaństwa.

W bankiecie wzięli udział przedstawiciele wielu polonijnych instytucji, a także księża z polskich parafii. Gości powitali Mieczysław Pająk – prezes, koła który przybliżył obecnym historię i cele Fundacji Jana Pawła II.

Inwokację wygłosił ksiądz prałat i kanonik, proboszcz parafii Św. Krzyża w Maspeth, ks. Piotr Zendzian. Następnie przewodniczenie programu przejął George Czastkiewicz, który w krótkich słowach scharakteryzował postać ks. Marka.

Z kolei głos zabrał Prowincjał Zgromadzenia Księży Misjonarzy Prowincji Nowej Anglii, ksiądz Rafał Kopystyński. Po nim głos zabrał ks. Marek dziękując za wyróżnienie, za dobroć tak wielu parafin i gości dbających o przyszłość parafii Św. Stanisława Kostki. Najważniejszym punktem uroczystości było oczywiście uhonorowanie księdza Marka Sobczaka – osobiście dokonał tego prezes Mieczysław Pająk.

W części artystycznej wystąpiła pani Ewa Lewandowska, utalentowana wokalistka, znana z polskiego programu telewizyjnego Mam talent, absolwentka Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i Katowicach, śpiewając przepięknie dwie pieśni, w tym jedną napisaną specjalnie dla niej przez Piotra Rubika.

Następnie uczniowie starszej grupy zespołu ludowego Krakowianki i Górale działającego przy parafii Św. Stanisława Kostki przedstawili wiązankę tańców rzeszowskich. Byli także harcerze i dzieci z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marii Konopnickiej z Greenpointu.

Wielką niespodziankę sprawił także swoją obecnością pan Jerzy Majcherczyk, znany podróżnik, odkrywca kanionu Colca w Peru. Wrócił właśnie z Peru, gdzie w 30 rocznicę odkrycia kanionu Colca, dokonał w jedynym na świecie miejscu geograficznym nazwanym imieniem naszego wielkiego Papieża, Wodospady Jana Pawła II, dokonał odsłonięcia pamiątkowych tablic. Jedną z nich była tablica z parafii Św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, znajdująca się przy Skwerze Jana Pawła II.

Fundacja Jana Pawła II jest organizacją religijną i charytatywną. Została ustanowiona przez Ojca Świętego dekretem z 16 października 1981 roku. Jej działalność związana jest z pontyfikatem polskiego papieża i realizuje cele, jakie postawił przed nią założyciel. Troszczy się o zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II, między innymi poprzez prowadzenie dokumentacji jego pontyfikatu, gromadzenie wszelkich pamiątek i publikacji o papieżu, fundowanie stypendiów na uczelniach katolickich, czy też szerzenie wartości kultury i etyki chrześcijańskiej we współczesnym świecie. W realizację tych celów wpisuje się działalność Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, które istnieje od 1997 roku.

Artykuł w Nowym Dzienniku:

JPII-MS-NowDz

 

Więcej na stronie interentowej Fundacji.      Zobacz tam także zdjęcia w Galerii.

 

Więcej o Fundacji w artykule w Niedzieli