GOLDEN JUBILEE **** ZŁOTY JUBILEUSZ

 

 

 

 

 

 

Personal Wishes may be sent to:
Życzenia dla Ks Jana można wysłać na adres:

Fr. Jan Urbaniak, C.M.
234 Keeney Street, Manchester, CT 06040